Department: defektolog

mirna_stojnic
Mirna Stojnić, master defektolog-logoped
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju. Godine 2009. obavila…

- View Profile
milena_stojanovic
Milena Stojanović, dipl. defektolog-logoped
,

Saradnik na kontinuiranim edukativnim seminarima.

- View Profile
gordana_tomic
Gordana Tomić dr med. sci, spec. logoped, neuropsiholog
,

Saradnik na kontinuiranim edukativnim seminarima.

- View Profile
saska_cvorak
Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdoaudiolog
, ,

Rođena u Vršcu 1973.godine. Osnovnu školu završila u Beogradu, srednju medicinsku školu u Zemunu. Studije na Fakultetu za…

- View Profile
bojana_djukanovic
Bojana Đukanović, master defektolog – surdoaudiolog
,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2012. godine, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluvih…

- View Profile