Bojana Đukanović, master defektolog – surdoaudiolog

  • Viva Verbum
  • Bojana Đukanović, master defektolog – surdoaudiolog
bojana_djukanovic
Bojana Đukanović, master defektolog – surdoaudiolog
,
  • Specijalnost Surdoaudiolog
  • Diploma Master defektolog - Surdoaudiolog
  • Radno iskustvo 7 godina radnog iskustva
  • Obuke „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije“ (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2016.). „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijgnostikom“ (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2017.). „Razvojni Montesori materijali u funkciji predškolskog programa“ (Montesori društvo Srbije, Beograd, 2014.). Trenutno na edukaciji „Muzikoterapijske tehnike u radu sa decom sa problemima iz autističnog spektra“ (Federazione Italiana Musicoterapia, Roma).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2012. godine, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluvih i nagluvih osoba.
Master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2014. godine, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluvih i nagluvih osoba.
Godine 2014. obavljen pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije, na odeljenju za audiološku rehabilitaciju.
Godine 2017. završila dvosemestralnu edukaciju „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije“ i „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2017.).
Godine 2014. položen ispit u Montesori društvu Srbije. „Razvojni Montesori materijali u funkciji predškolskog programa“ (Montesori društvo Srbije, Beograd, 2014.).
Od školske 2012/13. do školske 2014/15. rad na poziciji personalni asistent – sa učenikom sa autizmom u OŠ „Dragan Lukić“ u Beogradu.
Od školske 2014/15 do školske 2016/17 zaposlena u Školi za oštećene skluhom-nagluve „Stefan Dečanski“ u Beogradu
Od školske 2017/18 zaposlena u Školi „Radivoj Popović“ u Zemunu, kao nastavnik fonetske ritmike.
Od 2016.godine učestvuje u inkluzivnim mjuziklima u organizaciji Udruženja za afirmaciju dečijeg stvaralaštva „Svitac“.
Radno iskustvo sticala je u radu sa decom različitih uzrasta i različitim teškoćama u razvoju, a najviše u radu sa decom oštećenog sluha i teškoćama iz autističnog spektra. U radu koristi sveobuhvatan pristup, koristeći metode psihomotorne reedukacije i različite muzikoterapijske tehnike.