Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdoaudiolog

  • Viva Verbum
  • Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdoaudiolog
saska_cvorak
Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdoaudiolog
, ,
  • Specijalnost Surdoaudiolog
  • Diploma Diplomirani defektolog-surdoaudiolog
  • Radno iskustvo 21 godina radnog iskustva
  • Obuke “Program edukacije Marte Meo”, (Novi sad, 2016.). “Senzorno inegracijska pedagogija”, (Porodično gnijezdo, Banja Luka, 2018.).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Rođena u Vršcu 1973.godine. Osnovnu školu završila u Beogradu, srednju medicinsku školu u Zemunu. Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu završila je 1998.godine na odseku za surdoaudiologiju.
Radno iskudtvo sticala je kontinuirano volontirajući u stacionaru za autizam. Zaposlena je u OŠ “Radivoj Popović” u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama, a najviše iz oblasti slušnog oštećenja, kao i pervazivne razvojne patologije. Radila je fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju i pohađala seminare za Montesori program, učestvovala u timu “Sunrise” programa.
Član je Društva defektologa Srbje.
U centru “VivaVerbum” radi kao senzorno integrativni pedagog.