Centar za podršku porodici i edukaciju “Viva Verbum“ obeležava dve godine uspešne saradnje sa Policijskim sindikatom Srbije.

Centar za podršku porodici i edukaciju “Viva Verbum“ je nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa decom i njihovim porodicama.

Naš tim čine dipl. pedagog, defektolozi, logopedi i sertifikovani porodični savetnici i psihoterapeuti. Svakodnevno se trudimo da svojim znanjem i kreativnim pristupom omogućimo lakše i kvalitetnije odrastanje Vaših mališana.

Usluge koje nudimo u okviru naše ustanove su:
• Prevencija, dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja kroz individualne i tretmane u grupi,
• Reedukacija psihomotorike, pri čemu dete uz pomoć terapeuta služeći se sopstvenim telom i pokretom saznaje o sebi, prostoru, vremenu, svetu oko sebe,
• Različite edukativne radionice za decu,
• Škola roditeljstva,
• Psihoterapijsku podršku različitim vulnerabilnim grupama i pojedincima.

Od meseca oktobra naš Centar organizuje edukativnu radionicu “Upoznaj sebe kroz svet čula i osećanja” namenjenu deci od 3 do 6 godina, kroz koju deca učeći najpre o čulima, a potom i osećanjima nauče kako ih prepoznaju i prihvate, kako da prepoznaju svoje i potrebe drugih, te na jedan drugačiji način upoznaju sebe i svoje reakcije.

Srdačno Vaš,
Viva Verbum tim