Logopedsko testiranje

4000 Logoped

Procena senzorne integracije

4000 Terapeut senzorne integracije

Psihološko testiranje

6000 Psiholog

Neuropsihološko testiranje

6000 Logoped

Neuropsihološko testiranje - dr med. sci. spec.

12000 Neuropsiholog

Pregled psihijatra

5000 Psihijatar

Pregled fonopeda

3000 fonoped

Senzorna integracija - tretman 1h

2500 Terapeut senzorne integracije

Logopedski tretman

2000 Logoped

Defektološki tretman

2000 Defektolog

Tretman reedukacije psihomotorike

2000 Defektolog

Somatopedski tretman

2000 Somatoped

Fonopedski tretman - rehabilitacija glasa

2500 Fonoped

Konsultacija psihologa

3500 Psiholog

Konsultacija psihologa u paketu defektoloških tretmana

3000 psiholog

Psihoterapija

3500 Psihoterapeut

Psihoterapija u paketu defektoloških tretmana

3000 psihoterapeut

Online - Skype - Logopedski tretman

2000 logoped

Online - Skype - Psihoterapija

3500 Psihoterapeut

Patronaža - Logopedski tretman

3000 Logoped

Patronaža - Logopedsko testiranje

6000 Logoped

Muzičke stimulativne igre - grupni rad

1000 Muzikoterapija

Logopedsko testiranje i izdavanje potvrde za upis u školu

1500 logoped