Logopedski tretman - Deca

2300 Logoped

Logopedski tretman - Odrasli

2500 Logoped

Logopedski tretman - Afazija

2500 Logoped

Logopedski tretman - Popust drugo dete

2000 Logoped

Logopedski tretman - Popust treće dete

1800 Logoped

Tretman reedukacije psihomotorike

2300 Reedukator

Tretman senzorne integracije

2500 Senzorni pedagog

Kognitivni trening

2500 Defektolog

Defektološki tretman

2300 Defektolog

Psihoterapijska seansa

3500 Psihoterapeut

Psihoterapijska seansa - Skype

3500 Psihoterapeut

Konsultacije psihologa - Interni klijenti

3000 Psiholog

Konsultacije psihologa - Eksterni klijenti

3500 Psiholog

Logopedsko testiranje

4000 Logoped

Logopedsko testiranje - Retest

3000 Logoped

Defektološko testiranje

4000 Defektolog

Defektološko testiranje - Retest

3000 Defektolog

Neuropsihološko testiranje 2h

12000 Psiholog

Neurolingvističko testiranje - Logoped

6000 Logoped

Psihološka procena - Osnovna

6000 Psiholog

Psihološka procena - Kompletna

10000 Psiholog

Psihološka procena kompletna uz neurpsihološku bateriju testova

12000 Psiholog

Logopedsko testiranje - Patronaža

6000 Logoped

Neurolingvističko testiranje - Patronaža

8000 Logoped

Logopedski tretman - Patronaža

3500 Logoped