Logopedski tretman - Deca

2500 Logoped

Logopedski tretman - Odrasli

3000 Logoped

Logopedski tretman - Afazija

3000 Logoped

Logopedski tretman - Popust drugo dete

2300 Logoped

Logopedski tretman - Popust treće dete

2000 Logoped

Tretman reedukacije psihomotorike

2500 Reedukator

Tretman senzorne integracije

2500 Senzorni pedagog

Kognitivni trening

3000 Defektolog

Defektološki tretman

2500 Defektolog

Psihoterapijska seansa

3500 Psihoterapeut

Psihoterapijska seansa - Skype

3500 Psihoterapeut

Konsultacije psihologa - Interni klijenti

3000 Psiholog

Konsultacije psihologa - Eksterni klijenti

3500 Psiholog

Logopedsko testiranje

5000 Logoped

Logopedsko testiranje - Retest

4000 Logoped

Defektološko testiranje

5000 Defektolog

Defektološko testiranje - Retest

4000 Defektolog

Neuropsihološko testiranje 2h

15000 Psiholog

Neurolingvističko testiranje - Logoped

6000 Logoped

Psihološka procena - Osnovna

7000 Psiholog

Psihološka procena - Kompletna

18000 Psiholog

Logopedsko testiranje - Patronaža

8000 Logoped

Neurolingvističko testiranje - Patronaža

9000 Logoped

Logopedski tretman - Patronaža

3500 Logoped