Logopedski tretman

1800 Logoped

Online - Skype - Logopedski tretman

1800 LOGOPED

Procena govorno-jezičkog statusa

3000 Logoped

Tretman reedukacije psihomotorike

1800 Defektolog

Tretman senzorne integracije 1h

2500 Senzorna integracija

Psihoterapijska seansa 1h

3000 Psihoterapeut

Online - Skype - Psihoterapijska seansa 1h

3000 Psihoterapeut

Neuropsihološka procena

5000 Neuropsiholog

Psihološka procena

5000 Psiholog

Patronaža - Procena govorno-jezičkog statusa

3500 Logoped

Patronaža - Logopedski tretman

2500 Logoped

Muzičke stimulativne igre - grupni rad

1000 Muzikoterapija