Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Department: tiflolog

valentina_martac
Valentina Martać, master defektolog-tiflolog
,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisala je 2015. godine, studijski program Defektologija, modul Smetnje i poremećaji vida,…

- View Profile