Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Bojana Spasojević, dipl. pedagog

bojana_spasojevic
Bojana Spasojević, dipl. pedagog
  • Specijalnost Pedagog
  • Diploma Diplomirani pedagog
  • Radno iskustvo 9 godina radnog iskustva
  • Obuke “Sistemska porodična psihoterapija” (Institut za mentalno zdravlje - Europian association of psychotherapy, Beograd, 2017.) „Racionalno emotivna i kognitivno bihevioralna terapija dece i adolescenata“ (Tim centar, Novi sad, 2016.)
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Od 2011. godine radi kao stručni saradnik u osnovnoj školi u Beogradu. Takođe, saradnik je Obrazovnog centra „Akademija“ iz Čačka, gde radi na praćenju obuka i procenivanju napredovanja polaznika obrazovnih programa.
Interesovanje za teme iz oblasti rada sa porodicom se razvijalo tokom studija. Porodicu sagledava kao ključni faktor u razvoju. Kao specifičan kontekst koji oblikuje osobenosti i usmerava potencijale svakog pojednica, utiče na ono što postaje i boji  buduće odnose i interakcije koje ostvaruje. Rad sa decom u okviru školskog konteksta je neodvojiv od porodica u kojima odrastaju.
Četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije završila je na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koji je akreditovan od strane EAP-a (Europian association of psychotherapy) za sprovođenje edukacije iz pomenutog psihoterapijskog pravca. Pored osnovne edukacije, redovno se usavršava pohađanjem akreditovanih seminara i treninga, od kojih bi izdvojila učešće na edukaciji „Racionalno emotivna i kognitivno bihevioralna terapija dece i adolescenata“, u organizaciji Tim centra iz Novog sada. Takođe, prošla je obuku za realizaciju programa „Škola za roditelje“.
U okviru Udruženja građana „Zajedno zajedno“ učestvovala je u realizaciji projekta pružanja besplatne psihoterapijske podrške i savetovanja.
Član je Društva pedagoga Srbje i Republičke sekcije stručnih saradnika. Učestotvala je u realizaciji više projekata i istraživanja među kojima je Talis istraživanja nastave i učenja 2013. godine kao i pilot testiranja za proveru predloga obrazovnih standarda za opsteobrazovne predmete u srednjem obrazovanju, u organizaciji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškog društva Srbije u maju 2012. godine.

U okviru centra “VivaVerbum” radi kao porodični psihoterapeut i savetodavac. Pored porodične, bavi se i partnerskom i individualnom psihoterapijom.