Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Bojana Spasojević, dipl. pedagog

bojana_spasojevic
Bojana Spasojević, dipl. pedagog
,
  • Specijalnost Pedagog
  • Diploma Diplomirani pedagog
  • Radno iskustvo 12 godina radnog iskustva
  • Obuke “Sistemska porodična psihoterapija” (Institut za mentalno zdravlje - Europian association of psychotherapy, Beograd, 2017.) „Racionalno emotivna i kognitivno bihevioralna terapija dece i adolescenata“ (Tim centar, Novi sad, 2016.)
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. godine.
Od 2011. godine radi kao stručni saradnik u osnovnoj školi u Beogradu. Kao saradnik centra VivaVerbum radi od njegovog osnivanja. U centru je angažovana kao porodični terapeut i savetodavac. Istovremeno bavi se i individulnom i partnerskom psihoterapijom i savetovanjem.
Četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije završila je na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, koji je akreditovan od strane EAP-a (Europian association of psychotherapy) za sprovođenje edukacije iz pomenutog psihoterapijskog pravca. Pored osnovne edukacije, redovno se usavršava pohađanjem akreditovanih seminara i treninga, od kojih bi izdvojila učešće na edukaciji „Racionalno emotivna i kognitivno bihevioralna terapija dece i adolescenata“, u organizaciji Tim centra iz Novog sada. Takođe, prošla je obuku za realizaciju programa „Škola za roditelje“.
Pored psihoterapije, u centru Viva Verbum sprovodi i savetodavni rad sa porodicama dece predškolskog i školskog uzrasta. Teme koje se obrađuju su iz okvira odnosa roditelja i dece, vaspitanja, podrške u učenju. Neke od njih su:
• priprema deteta (i porodice) za polazak u vrtić i školu,
• razvijanje radnih navika i tehnika učenja,
• komunikacija na relaciji roditelj-dete,
• konflikti
• postavljanje granica i pravila,
• borba sa izazovima i promenama u porodičnom sistemu i sl.
Član je Društva pedagoga Srbje i Republičke sekcije stručnih saradnika. Učestotvala je u realizaciji više projekata i istraživanja među kojima je Talis istraživanja nastave i učenja 2013. godine kao i pilot testiranja za proveru predloga obrazovnih standarda za opsteobrazovne predmete u srednjem obrazovanju, u organizaciji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškog društva Srbije u maju 2012. godine. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju dodeljen od Saveza društava psihoterapeuta Srbije.