Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped

  • Viva Verbum
  • Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped
irena_stojiljkovic
Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped
,
  • Specijalnost Somatoped
  • Diploma Diplomirani defektolog-somatoped
  • Radno iskustvo 11 godina radnog iskustva
  • Obuke “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd). “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd) Wingwave i life coach (Institut Besser-Siegmund,Hamburg), Transactional Analysis Certificate – Basic Level, European Association of Transactional Analysis (EATA), Psihoterapeut na edukaciji i pod supervizijom Marine Banić, sertifikovanog CTA psihoterapeuta i TSTA trenera & supervizora naprednog TA treninga iz oblasti Psihoterapija.

Završila je srednju medicinsku školu na Zvezdari i studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer somatoped.
Irena je osoba sa invaliditetom- teškim oštećenjem sluha, koja je uspela sa sruši mnoge barijere i predrasude društva prema osobama sa invaliditetom, kao i da se uključi u društvo ljudi koji nemaju invaliditet. Naučila je da govori, čita sa usana, uspela je da se obrazuje po redovnom programu i da se zaposli.
Zaposlena je na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. U centru “VivaVerbum” radi kao defektolog -reedukator psihomotorike, savetodavac i psihoterapeut pod supervizijom. Radi i kao terapeut sa žrtvama vršnjačkog nasilja, napisala je nekoliko stručnih članaka na tu temu.