Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Marko Jerinić, dipl. psiholog

marko_jerinic
Marko Jerinić, dipl. psiholog
  • Specijalnost Psiholog
  • Diploma Diplomirani psiholog
  • Radno iskustvo 9 godina radnog iskustva
  • Obuke Specijalizant Medicinske psihologije, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Psihoterapeut, na završnom nivou edukacije iz Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije, REKBT centar.
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Godine 2013. diplomirao na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom fakulteta, kao aktivan volonter, učestvovao u radu sa decom sa ranim razvojnim poremećajima (hipoterapija). Nakon završenog fakulteta stručno usavršavanje je nastavio pripravničkim stažom na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije, kao i sticanjem veština i znanja pohađanjem brojnih edukacija, kurseva i radionica.
Od 2018. godine pohađa edukaciju iz Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije, a svoja znanja u oblasti psihoterapije produbljuje usavršavanjem i ostalih modaliteta iz drugog i trećeg talasa razvoja kognitivno bihejvioralne terapije (MBSR- Mindfulness, redukcija stresa svesnom pažnjom; CFT- terapija fokusirana na saosećanje; CPT- kognitivno procesiranje postraumatskog stresnog poremećaja, itd.). Zaposlen na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde najviše obavlja :
• Dijagnostiku i tretman emocionalnih poteškoća kod dece i adolescenata,
• Procenu intelektualnih sposobnosti i kognitivnih deficita, kao i stepen psihomotornog razvoja mlađe dece,
• Timsku dijagnostiku u okviru neuroloških i psihijatrijskih timova,
• Individualni i grupni savetodavni, psihoterapijski rad sa adolescentima,
• Savetodavni rad sa roditeljima
Pored kliničke prakse posebnu pažnju posvećuje i naučnoistraživačkom radu iz oblasti psihologije ličnosti, razvojne psihopatologije, psihodijagnostike i psihoterapije.
U centru „Viva Verbum“ radi kao psiholog i psihoterapeut na završnom nivou edukacije iz Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije, REKBT centra.