Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog

  • Viva Verbum
  • Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog
tamara_logar
Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog
, ,
  • Specijalnost Oligofrenolog
  • Diploma Diplomirani defektolog-oligofrenolog
  • Radno iskustvo 16 godina radnog iskustva
  • Obuke “Reedukacija psihomotorike”, (Centar za reedukaciju emocija i ponašanja “Tvrđava”, Beograd, 2006.).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2007.godine na odseku za oligofrenologiju.
Godine 2006. počinje da radi u OŠ”Boško Buha” kao nastavnik u celodnevnoj nastavi.
Godine 2008. nastavlja rad i dalje usavršavanje u OŠ “Sava Jovanović Sirogojno”, gde radi na mestu vaspitača u boravku, nastavnika razredne nastave i nastavnika u celodnevnoj nastavi. Godine 2009. godine vraća se u OŠ “Boško Buha” gde i danas nakon 14 godina radi.
Radeći u odeljenju dece sa autizmom stiče veliko iskustvo kao nastavnik razredne nastave.
U centru “VivaVerbum” radi kao defektolog i reedukator psihomotorike.