Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Vladimir Jović, dipl. psiholog

vladimir_jovic
Vladimir Jović, dipl. psiholog
  • Specijalnost Psiholog
  • Diploma Diplomirani psiholog - specijalizant medicinske psihologije
  • Radno iskustvo 7 godina radnog iskustva
  • Obuke „Osnovni i napredni kurs iz konstruktivističke psihoterapije, Udruženje konstruktivista Srbije“, (Udruženje konstruktivnista Srbije, 2009-2011) „Roršah test – Obuhvatni sistem Džona Eksnera – Uvodni kurs“, (Društvopsihologa Srbije, 2016) „Dečja i adolescentna psihoanalitička psihoterapija“, (Udruženje dečjih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije, 2016- )
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Tokom studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pohađao osnovni i napredni kurs iz Konstruktivističke psihoterapije (2009-2011), završio osnovni kurs iz asertivnog treninga (2012. godine) i forenzičke psihologije (2013. godine).
Studije na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završio 2013. godine.
Krajem 2013. godine započeo pripravnički staž na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.
Godine 2015. zapošljava se na Klinici za psihijatriju i neurologiju za decu i omladinu, gde i trenutno radi kao klinički psiholog.
Godine 2016. upisao specijalističke studije iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2016. je edukant i dečji i adolescentni psihoterapeut u edukaciji Udruženja dečjih i adolescentnih psihoterapeuta Srbije (akreditovan od strane Internatinal Psychoanalytic Association).
Radno iskustvo je kontinuirano sticao u radu sa decom i mladima sa psihijatrijskim i neurološkim problemima. Bavi se psihodijagnostikom i psihoterapijom dece i adolescenata, uz obavezan savetodavni rad sa porodicama dece različitog uzrasta i različitih psihijatrijskih poteškoća. U svom psihodijagnostičkom radu primenjuje integrativni pristup zasnovan na savremenim psihološkim teorijama i tehnikama. Psihoterapijski je fokusiran na dečju i adolescentnu (psihoanalitički orijentisanu) psihoterapiju.