Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

O nama

Dobrodošli u Viva Verbum

vivaverbum

Centar za podsticaj ranog senzomotornog razvoja i kognitivni trening odraslih Viva Verbum, je rezultat vizije tima entuzijasta, stručnjaka iz oblasti defektologije, logopedije i psihoterapije koji su svojim idejama, zalaganjem i stalnim usavršavanjem unapredili već postojeći  Centar za edukaciju i podršku porodici Viva Verbum.

Ideja o proširenju naših kapaciteta nastala je kao potreba da se kroz multidisciplinarni i savremen pristup savetodavnim i praktičnim radom osetljivim grupama i pojedincima od najranijeg uzrasta pruži oslonac i podrška u savladavnju životnih izazova na njihovom razvojnom putu.

Stoga smo odlučili da Centar za podršku porodici i edukaciju transformišemo,  te da se oblast našeg delovanja proširi u smeru rane detekcije,  dijagnostike i rehabilitacije dece sa poteškoćama  u razvoju, kao i  neuropsihološke rehabilitacije odraslih.

  • Logopedija
  • Senzorna integracija
  • Psihoterapija
  • Muzičke stimulacije
  • Neuropsihologija
  • Edukacija

Upoznajte naše saradnike