Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

O nama

Dobrodošli u Viva Verbum

vivaverbum

Kada smo transformisali Centar Viva Verbum bili smo vođeni idejom koja je nastala kao odgovor na potrebe naših klijenata, pre svega roditelja dece sa poteškoćama u razvoju. Kao terapeuti, svako iz svog polja delatnosti često smo se susretali sa sličnim utiscima roditelja o rasparčanom sistemu podrške na koji su bili upućeni kada bi primetili problem kod svog deteta.

U potrazi za dijagnozom često bi se gubilo silno vreme čekajući na termine po institucijama u kojima bi trebalo obaviti opservaciju ili neki od pregleda, pa bi često započinjali tretmane sa četiri ili više godina sto je poprilično kasno za određene razvojne probleme sa kojima se suočavaju. Tragajući za optimalnim rešenjem, pojavila se vizija o jednom mestu gde će roditelj ili bilo koji klijent ophrvan brigama i problemom, kada uđe na naša vrata imati mogućnost da udobno “aterira“ i da se nasloni na terapeuta koji će mu biti podrška i vodič kroz proces oporavka ili ublaživanja teškoća.

Odlučili smo da brižljivo odaberemo, pre svega, empatične terapeute sa iskustvom koji će akcenat staviti na odnos sa roditeljem/klijentom a onda i sam tretman, kroz koji će se zajednički kontinuirano kretati, gradeći odnos poverenja i uvažavnja.

Većina naših saradnika osim osnovnog obrazovanja svoj rad je obogatila i dodatnim psihoterapijskim obrazovanjem za koje smatramo za je izuzetno važno u radu sa osetljivom populacijom koja nam se obraća za pomoć.

Naš tim je vodjen uverenjem da je podrška detetu sa teškoćama u razvoju onoliko uspešna koliko i mreža podrške njegovim roditeljima, a to znači celoj porodici. Stoga smatramo da je ključno za uspešan tretman osnažiti roditelje, obezbediti im mesto i vreme samo za njih, u kojem će moći da iskažu svoje strahove, brige, otpuste teške emocije i postave pitanja.

Stalnim učenjem, i ulaganjem u svoje obrazovanje naši defektolozi i psiholozi, koji su ujedno porodični, REBT, psihoanalitički, dečji i TA psihoterapeuti usavršavaju svoje veštine koje su neophodne za kvalitetan rad sa osetljivim pojedincima i porodicama.

Ukoliko prepoznajtete da vam treba individualna psihološka podrška, defektološki ili logopedski tretman, dečja psihoterapija, porodično ili bračno savetovanje, naš tim je otvoren da vas čuje, ohrabri ili kreira odgovarajući tretman za vas ili vaše dete.

Dobrodošli u Viva Verbum, mesto gde je živa reč pokretač i put ka promeni.

  • Logopedija
  • Senzorna integracija
  • Psihoterapija
  • Muzičke stimulacije
  • Neuropsihologija
  • Edukacija

Upoznajte naše saradnike