Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja rad sa terapeutom, jedan na jedan u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.

Klijent terapije posmatra se kao osoba koja je preplavljena aktuelnom životnom situacijom, obojenom problemom zbog kojeg se obraća za pomoć, te zbog toga nije u stanju da sagleda svoje mogućnosti.
Zadatak terapeuta je da mu pomogne da svoj fokus sa problema pomeri na prepoznavanje i mobilisanje sopstvenih snaga i kapaciteta za rešavanje aktuelne situacije uzimajući u obzir životni kontekst pojedinca, njegova uverenja i lične vrednosti koje ga vode.
Dakle, terapeut ima ulogu nekoga ko pruža podršku, razumevanje, ko zajedno sa klijentom istražuje problem, kontekst u kom se javlja i pokušavana rešenja. Podržava osvešćivanje ponašanja i perspektiva koje održavaju problem.
Terapeut je tu da podrži alternative i mobilisanje potencijala pojedinca, kroz zajednički rad pomogne klijentu u prihvatanju sebe na nov način, koji nudi mogućnost izbora, promene i aktivnu životnu ulogu u sticanju novih socijalnih veština.
Psihoterapijske seanse se odvijaju jednom nedeljno u trajanju od 1h u dužem vremenskom periodu, a u skladu sa interesima klijenta mogu biti i češće.