Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Muzičke stimuilacije

Muzičke stimuilacije

Poznato je da se muzika cesto primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju, omogucava lakše upravljanje stresom, poboljšava komunikaciju. Kod dece i osoba sa autizmom, muzika utice na razvoj pažnje, podstice socijalno poželjno ponašanje, smanjuje anksioznost, poboljšava svest o sebi i svom telu, kao i koordinaciju pokreta.
U cilju podsticanja interakcije u grupi, u radu sa decom od najranijeg uzrasta, organizujemo  muzicke radionice.
Radionice su tematski organizovane tako da se kroz muziku, igru, pokret i pesmu obraduju razlicite teme iz svakodnevog života (osnovne životne veštine: oblacenje, obuvanje, pranje zuba, emocije, vremenske prilike…).
U radu se koriste razliciti ritmicki instrumenti, koje istovremeno koriste deca i terapeut, kako bi svi aktivno ucestvovali u obradi odredene teme. Korišcenjem instrumenata deca se uvode u svakodnevne aktivnosti (izvršavanje osnovnih naloga-daj, uzmi, vrati…, uce se da cekaju svoj red, vežbaju imitaciju…) Stvaranjem ritma pokretima razlicite jacine kroz razlicite vežbe reedukacije psihomotorike deca uce usvajanje pojmova brzo i polako, tiho i glasno…
Pokreti koji se izvode uz odredenu pesmu ili melodiju organizovani su tako da u skladu sa mogucnostima dece pruže kompletan doživljaj zadate teme (imitiranjem terapeuta – izvode se jednostavni pokreti koji su u skladu sa ritmom i melodijom pesme, kroz razlicite muzicke poligone i igre).
Cilj muzickih radionica je da se kroz pesmu, pokret, stvaranje muzike i ritma, kroz razlicite vežbe reedukacije psihomotorike, vežbe za razvoj pokreta i ritma i vežbe slušne pažnje deca uvode u situacije iz svakodnevnog života kroz igru, tako da ni ne primecuju da uce, a istovremeno uce ovladavanje osnovnim životnim veštinama. Razvoj ritma, koji je od velike važnosti za razvoj govora i kretanja, deci je interesantan kada sa uci kroz igru prilagodenu njihovom uzrastu i mogucnostima.