Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Muzičke stimulacije

Muzičke stimulacije

Poznato je da se muzika često primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju, omogućava lakše upravljanje stresom, poboljšava komunikaciju. Kod dece i osoba sa autizmom, muzika utiče na razvoj pažnje, podstiče socijalno poželjno ponašanje, smanjuje anksioznost, poboljšava svest o sebi i svom telu, kao i koordinaciju pokreta.
U cilju podsticanja interakcije u grupi, u radu sa decom od najranijeg uzrasta, organizujemo  muzičke radionice.
Radionice su tematski organizovane tako da se kroz muziku, igru, pokret i pesmu obrađuju različite teme iz svakodnevog života (osnovne životne veštine: oblačenje, obuvanje, pranje zuba, emocije, vremenske prilike…).
U radu se koriste različiti ritmički instrumenti, koje istovremeno koriste deca i terapeut, kako bi svi aktivno učestvovali u obradi određene teme. Korišćenjem instrumenata deca se uvode u svakodnevne aktivnosti (izvršavanje osnovnih naloga-daj, uzmi, vrati…, uče se da čekaju svoj red, vežbaju imitaciju…) Stvaranjem ritma pokretima različite jačine kroz različite vežbe reedukacije psihomotorike deca uče usvajanje pojmova brzo i polako, tiho i glasno…
Pokreti koji se izvode uz određenu pesmu ili melodiju organizovani su tako da u skladu sa mogućnostima dece pruže kompletan doživljaj zadate teme (imitiranjem terapeuta – izvode se jednostavni pokreti koji su u skladu sa ritmom i melodijom pesme, kroz različite muzičke poligone i igre).
Cilj muzičkih radionica je da se kroz pesmu, pokret, stvaranje muzike i ritma, kroz različite vežbe reedukacije psihomotorike, vežbe za razvoj pokreta i ritma i vežbe slušne pažnje deca uvode u situacije iz svakodnevnog života kroz igru, tako da ni ne primećuju da uče, a istovremeno uče ovladavanje osnovnim životnim veštinama. Razvoj ritma, koji je od velike važnosti za razvoj govora i kretanja, deci je interesantan kada sa uči kroz igru prilagođenu njihovom uzrastu i mogućnostima.