Radionice su namenjene su deci uzrasta od 3 do 6 godina koja imaju poteškoće u govoru, komunikaciji i interakciji sa drugima, kao i deci sa lošijom pažnjom.

Radionice veština organizovane su u grupama koje su formirane prema sposobnostima i potrebama svakog deteta.

Na svakoj radionici obrađivaće se određene teme koje će blisko biti povezane sa onim što je dete učilo na individualnim tretmanima.

Tako će dete kroz vođenu igru od strane terapeuta imati  mogućnost da usvojeno znanje kroz individualne tretmane primeni u grupi kroz konkretne i realne kontekste.

Na taj način će novostečena znanja učvrstiti, do kraja usvojiti i potom primenjivati u svakodnevnoj komunikaciji sa drugima.

U grupi deca će imati priliku da uče o sebi i drugima, o svetu koji ih okružuje na jedan kreativan način.

Uloga terapeuta je da svako dete podstakne, podrži i motiviše da izrazi ono što zna, ume i oseća kako bi na najbolji način prevazišao poteškoće u komunikaciji sa drugima.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj telefona 064 953 4416
ili putem mail adrese office@vivaverbum.rs