Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd
Online Terapija

Ukoliko ste sprečeni da nas posetite, a potrebna vam je psihoterapijska podrška ili logopedski tretman, usluge pružamo i putem Skype-a.

Edukacije i Seminari

U našem edukativnom centru sakodnevno se trudimo da svoja iskustva prenesemo i drugima sprovodeći korisne obuke i edukacije.

Patronaža

Pružamo mogućnost sprovođenja tretmana na vašoj adresi.

Saradnja

Naš centar uspešno saraduje sa predškolskim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica na teritoriji grada Beograda.

Besplatna terapijska podrška
Digitalna solidarnost

Usluge centra Viva Verbum

Psihoterapija dece i adolescenata

Psihoterapija dece i adolescenata

Dečja psihoterapija podrazumeva niz tehnika i metoda koje se koriste za pomoć deci i adolescentima koji imaju poteškoće sa svojim emocijama ili ponašanjem. Psihoterapija pomaže deci i mladim ljudima da svoju tugu, ljutnju, bol i zbunjenost učine smislenim.

Dečji psihoterapeuti su stručnjaci koji pomažu da deca bolje razumeju svoje osećanja, čak i kada je o njima teško govoriti. Iako postoje različite vrste psihoterapije, svaka se oslanja na komunikaciju kao osnovno sredstvo za promenu čovekovih osećanja i ponašanja.…

Read More
Viva Verbum vrši usluge rehabilitacije govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih (alalija, dislalija, disfazija, mucanje, afazija, disleksija...)

Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i tretmanom dece i odraslih sa poremećajima verbalne komunikacije.

Osim rane detekcije i dijagnostike, Logopedski centar Viva Verbum se bavi i:

1. rehabilitacijom različitih govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih , u koje spadaju:
• alalija
• dislalija
• razvojna disfazija
• mucanje
• afazija
• disleksija
• disgrafija
2. testiranjem dece za upis u školu,
3. podrškom u učenju i savetodavnim radom sa roditeljima u cilju njihovog osposobljavanja za pružanje adekvatne pomoći deci u…

Read More
Viva Verbum vrši usluge neuropsihološke rehabilitacije dece i odraslih (teškoće sa pažnjom, koncentracijom, pamćenjem, mišljenjem, orijentacijom, govorom)

Neuropsiholog

Neuropsihologija je nauka koja proučava ponašanje ljudi, psihološke procese i funkcije i povezuje ih  sa moždanim strukturama koje su za njih odgovorne.

Posebno mesto zauzima  u dijagnostici različitih moždanih  oštećenja koja dovode do promena u mentalnim procesima, a  koji se manifestuju na bihejvioralnom planu, na primer kao različite promene u ponašanju, pažnji, memoriji itd.

Neuropsihološka rehabilitacija u centru Viva Verbum se sprovodi nakon primene baterije neuropsiholoških testova i tehnika, sa ciljem da se što je moguće više ili…

Read More
senzorna_integracija

Senzorna integracija

Sva deca  tokom svog razvoja i odrastanja  uživaju u istraživanju  sveta koji ih okružuje, na razne načine i uz pomoć različitih čula -  pokretom, slušanjem, gledanjem, dodirom…
Naš nervni sistem ima sposobnost da filtrira, organizuje, tumači i daje smisao svim čulnim nadražajima koje prima, da bi se u skladu sa time organizovale naše akcije i naše ponašanje - što predstavlja proces senzorne integracije.
Tako npr. dok hodamo ili trčimo naš mozak prima različite informacije kojih nismo ni svesni ( naizmenično…

Read More
muzicke_stimulacije

Muzičke stimulacije

Poznato je da se muzika često primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju, omogućava lakše upravljanje stresom, poboljšava komunikaciju. Kod dece i osoba sa autizmom, muzika utiče na razvoj pažnje, podstiče socijalno poželjno ponašanje, smanjuje anksioznost, poboljšava svest o sebi i svom telu, kao i koordinaciju pokreta.
U cilju podsticanja interakcije u grupi, u radu sa decom od najranijeg uzrasta, organizujemo  muzičke radionice.
Radionice su tematski organizovane tako da se kroz muziku, igru, pokret i pesmu obrađuju…

Read More

Saradnici centra Viva Verbum

Najnovije objave centra Viva Verbum