Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd
Online Terapija

Ukoliko ste sprečeni da nas posetite, a potrebna vam je psihoterapijska podrška ili logopedski tretman, usluge pružamo i putem Skype-a.

Edukacije i Seminari

U našem edukativnom centru sakodnevno se trudimo da svoja iskustva prenesemo i drugima sprovodeći korisne obuke i edukacije.

Patronaža

Pružamo mogućnost sprovođenja tretmana na vašoj adresi.

Saradnja

Naš centar uspešno saraduje sa predškolskim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica na teritoriji grada Beograda.

Besplatna terapijska podrška
Digitalna solidarnost

Usluge centra Viva Verbum

muzicke_stimulacije

Muzičke stimuilacije

Poznato je da se muzika cesto primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju, omogucava lakše upravljanje stresom, poboljšava komunikaciju. Kod dece i osoba sa autizmom, muzika utice na razvoj pažnje, podstice socijalno poželjno ponašanje, smanjuje anksioznost, poboljšava svest o sebi i svom telu, kao i koordinaciju pokreta.
U cilju podsticanja interakcije u grupi, u radu sa decom od najranijeg uzrasta, organizujemo  muzicke radionice.
Radionice su tematski organizovane tako da se kroz muziku, igru, pokret i pesmu obraduju razlicite teme…

Read More
tiflolog

Tiflolog

Oblast rada tiflologa-defektologa jeste rad sa decom i odraslima sa oštećenjem vida, odnosno sa slepim i slabovidim osobama. Pored same procene vizuelnog funkcionisanja osobe, tiflolog kreira individualne adaptacije u okruženju (nastavi, vrtiću, prostoru kod kuće, poslovnom prostoru)  i ukoliko stanje dozvoljava – individualni plan (re)habilitacije vida osobe. Kod dece sa oštećenjem vida, nakon detaljne procene, tiflolog može sprovoditi edukaciju na Brajevom pismu ili edukaciju za upotrebu prilagođenog materijala. Kada se radi o deci ranog uzrasta, tiflološki tretman sastoji…

Read More
senzorna_integracija

Senzorna integracija

Sva deca  tokom svog razvoja i odrastanja  uživaju u istraživanju  sveta koji ih okružuje, na razne načine i uz pomoć različitih čula -  pokretom, slušanjem, gledanjem, dodirom…
Naš nervni sistem ima sposobnost da filtrira, organizuje, tumači i daje smisao svim čulnim nadražajima koje prima, da bi se u skladu sa time organizovale naše akcije i naše ponašanje - što predstavlja proces senzorne integracije.
Tako npr. dok hodamo ili trčimo naš mozak prima različite informacije kojih nismo ni svesni ( naizmenično…

Read More
porodicna_psihoterapija

Porodična psihoterapija

Sistemska porodična terapija je terapijski model čiji se pristup ogleda u shvatanju porodice kao sistema (celine), koja se sastoji od subsistema (bračni, roditeljski, sibling-braća i sestre) i pojedinaca.

Delovi sistema su u međusobnoj interakciji i kroz nju utiču jedni na druge. Promena u jednom delu porodičnog sistema utiče na promene u ostalim delovima.
Takva međuzavisnost pokazuje da je svaki pojedinac velikim delom oblikovan porodicom iz koje potiče (njenom strukturom, organizacijom, specifičnim odnosima među članovima, načinom komunikacije, pravilima koja vladaju u…

Read More
individualna_psihoterapija

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja rad sa terapeutom, jedan na jedan u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.

Klijent terapije posmatra se kao osoba koja je preplavljena aktuelnom životnom situacijom, obojenom problemom zbog kojeg se obraća za pomoć, te zbog toga nije u stanju da sagleda svoje mogućnosti.
Zadatak terapeuta je da mu pomogne da svoj fokus sa problema pomeri na prepoznavanje i mobilisanje sopstvenih snaga i kapaciteta za rešavanje aktuelne situacije uzimajući u obzir životni kontekst pojedinca, njegova uverenja i lične vrednosti…

Read More

Saradnici centra Viva Verbum

Najnovije objave centra Viva Verbum