Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd
Online Terapija

Ukoliko ste sprečeni da nas posetite, a potrebna vam je psihoterapijska podrška ili logopedski tretman, usluge pružamo i putem Skype-a.

Edukacije i Seminari

U našem edukativnom centru sakodnevno se trudimo da svoja iskustva prenesemo i drugima sprovodeći korisne obuke i edukacije.

Patronaža

Pružamo mogućnost sprovođenja tretmana na vašoj adresi.

Saradnja

Naš centar uspešno saraduje sa predškolskim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica na teritoriji grada Beograda.

Besplatna terapijska podrška
Digitalna solidarnost

Usluge centra Viva Verbum

Viva Verbum vrši usluge rehabilitacije govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih (alalija, dislalija, disfazija, mucanje, afazija, disleksija...)

Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i tretmanom dece i odraslih sa poremećajima verbalne komunikacije.

Osim rane detekcije i dijagnostike, Logopedski centar Viva Verbum se bavi i:

1. rehabilitacijom različitih govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih , u koje spadaju:
• alalija
• dislalija
• razvojna disfazija
• mucanje
• afazija
• disleksija
• disgrafija
2. testiranjem dece za upis u školu,
3. podrškom u učenju i savetodavnim radom sa roditeljima u cilju njihovog osposobljavanja za pružanje adekvatne pomoći deci u…

Read More
Viva Verbum vrši usluge neuropsihološke rehabilitacije dece i odraslih (teškoće sa pažnjom, koncentracijom, pamćenjem, mišljenjem, orijentacijom, govorom)

Neuropsiholog

Neuropsihologija je nauka koja proučava ponašanje ljudi, psihološke procese i funkcije i povezuje ih  sa moždanim strukturama koje su za njih odgovorne.

Posebno mesto zauzima  u dijagnostici različitih moždanih  oštećenja koja dovode do promena u mentalnim procesima, a  koji se manifestuju na bihejvioralnom planu, na primer kao različite promene u ponašanju, pažnji, memoriji itd.

Neuropsihološka rehabilitacija u centru Viva Verbum se sprovodi nakon primene baterije neuropsiholoških testova i tehnika, sa ciljem da se što je moguće više ili…

Read More
senzorna_integracija

Senzorna integracija

Sva deca  tokom svog razvoja i odrastanja  uživaju u istraživanju  sveta koji ih okružuje, na razne načine i uz pomoć različitih čula -  pokretom, slušanjem, gledanjem, dodirom…
Naš nervni sistem ima sposobnost da filtrira, organizuje, tumači i daje smisao svim čulnim nadražajima koje prima, da bi se u skladu sa time organizovale naše akcije i naše ponašanje - što predstavlja proces senzorne integracije.
Tako npr. dok hodamo ili trčimo naš mozak prima različite informacije kojih nismo ni svesni ( naizmenično…

Read More
muzicke_stimulacije

Muzičke stimulacije

Poznato je da se muzika često primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju, omogućava lakše upravljanje stresom, poboljšava komunikaciju. Kod dece i osoba sa autizmom, muzika utiče na razvoj pažnje, podstiče socijalno poželjno ponašanje, smanjuje anksioznost, poboljšava svest o sebi i svom telu, kao i koordinaciju pokreta.
U cilju podsticanja interakcije u grupi, u radu sa decom od najranijeg uzrasta, organizujemo  muzičke radionice.
Radionice su tematski organizovane tako da se kroz muziku, igru, pokret i pesmu obrađuju…

Read More
porodicna_psihoterapija

Porodična psihoterapija

Sistemska porodična terapija je terapijski model čiji se pristup ogleda u shvatanju porodice kao sistema (celine), koja se sastoji od subsistema (bračni, roditeljski, sibling-braća i sestre) i pojedinaca.

Delovi sistema su u međusobnoj interakciji i kroz nju utiču jedni na druge. Promena u jednom delu porodičnog sistema utiče na promene u ostalim delovima.
Takva međuzavisnost pokazuje da je svaki pojedinac velikim delom oblikovan porodicom iz koje potiče (njenom strukturom, organizacijom, specifičnim odnosima među članovima, načinom komunikacije, pravilima koja vladaju u…

Read More

Saradnici centra Viva Verbum

Najnovije objave centra Viva Verbum