Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Department: pedagog

bojana_spasojevic
Bojana Spasojević, dipl. pedagog

Studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2011. godine radi kao stručni saradnik u osnovnoj školi u…

- View Profile