Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Tretmani

Tiflolog

Oblast rada tiflologa-defektologa jeste rad sa decom i odraslima sa oštećenjem vida, odnosno sa slepim i…

- Više...
Senzorna integracija

Sva deca  tokom svog razvoja i odrastanja  uživaju u istraživanju  sveta koji ih okružuje, na razne…

- Više...
Muzičke stimulacije

Poznato je da se muzika često primenjuje kao podrška kognitivnom i socijalnom razvoju, jer pospešuje memoriju,…

- Više...
Bračna i partnerska psihoterapija

„Zdrav brak/odnos sagledava se kao odnos dvoje ljudi koji su relativno dobro diferencirani, sposobni za bliskost i posvećenost…

- Više...
Porodična psihoterapija

Sistemska porodična terapija je terapijski model čiji se pristup ogleda u shvatanju porodice kao sistema (celine), koja se…

- Više...
Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja rad sa terapeutom, jedan na jedan u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.

Klijent terapije…

- Više...
Psihoterapija dece i adolescenata

Dečja psihoterapija podrazumeva niz tehnika i metoda koje se koriste za pomoć deci i adolescentima koji…

- Više...
Neuropsiholog

Neuropsihologija je nauka koja proučava ponašanje ljudi, psihološke procese i funkcije i povezuje ih  sa moždanim strukturama koje…

- Više...
Logoped

Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i tretmanom…

- Više...