Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Somatoped

Somatoped

Somatoped je defektolog koji se bavi populacijom koja ima motoričke smetnje i poremećaje, odnosno prevencijom, procenom i tretmanom motoričkih smetnji i poremećaja. Predmet somatopedije je socijalizacija i rehabilitacija lica sa telesnim poremećajima i oštećenjima. Plan tretmana se pravi individualno prema specifičnostima svakog deteta. Cilj je da dete ostvari maksimum svojih potencijala .

Defektološko-somatopedski tretman podrazumeva razvoj:

 • Opšte motoričke spretnosti,
 • Manipulativnih sposobnosti,
 • Vizuomotorne koordinacije,
 • Fine i grube motorike,
 • Grafomotornih sposobnosti,
 • Vizuelne, taktilne, auditivne, olfaktorne, gustativne percepcije,
 • Kinestetičke percepcije,
 • Doživljaja telesne celovitosti: poznavanje sopstvenog tela, lateralnosti,
 • Orijentacije u prostoru i vremenu,
 • Pažnje i pamćenja, kao i
 • Pomoć i podršku u učenju i
 • Pripremu za polazak školu.