Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Naš tim

mirna_stojnic_aleksic
Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
, ,

Osnivač je Centra Viva Verbum. Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju. Pripravnički…

- Više...
Nevena R. Ječmenica
Nevena R. Ječmenica, doc. dr, logoped
,

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studijski program Logopedija u februaru 2012. godine. Po završetku…

- Više...
tamara_logar
Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2007.godine na odseku za oligofrenologiju. Godine 2006. počinje da radi…

- Više...
bojana_spasojevic
Bojana Spasojević, dipl. pedagog
,

Studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Od 2011. godine radi kao stručni saradnik u osnovnoj…

- Više...
irena_stojiljkovic
Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped
,

Završila je srednju medicinsku školu na Zvezdari i studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,…

- Više...
vladimir_jovic
Vladimir Jović, spec.medicinske psihologije, dečji i adolescentni klinički psiholog

Studije na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završio 2013. godine. Tokom studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta…

- Više...
marko_jerinic
Marko Jerinić, dipl. psiholog

Godine 2013. diplomirao na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom fakulteta, kao aktivan volonter, učestvovao…

- Više...
valentina_martac
Valentina Martać, master defektolog-tiflolog
,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upisala je 2015. godine, studijski program Defektologija, modul Smetnje i poremećaji vida,…

- Više...