Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Naš tim

mirna_stojnic_aleksic
Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
, ,

Osnivač je Centra Viva Verbum. Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju. Pripravnički…

- Više...
tamara_logar
Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2007.godine na odseku za oligofrenologiju. Godine 2006. počinje da radi…

- Više...
mirjana_kosovac
Mirjana Kosovac, dipl. defektolog-logoped
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2006.godine na odseku za logopediju. Pripravnički staž završila na “Institutu…

- Više...
saska_cvorak
Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdolog
, ,

Rođena u Vršcu 1973.godine. Osnovnu školu završila u Beogradu, srednju medicinsku školu u Zemunu. Studije na Fakultetu za…

- Više...
bojana_spasojevic
Bojana Spasojević, dipl. pedagog

Studije pedagogije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. Od 2011. godine radi kao stručni saradnik u osnovnoj…

- Više...
irena_stojiljkovic
Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped
,

Završila je srednju medicinsku školu na Zvezdari i studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,…

- Više...
vladimir_jovic
Vladimir Jović, spec.medicinske psihologije, dečji i adolescentni klinički psiholog

Studije na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završio 2013. godine. Tokom studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta…

- Više...
marko_jerinic
Marko Jerinić, dipl. psiholog

Godine 2013. diplomirao na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom fakulteta, kao aktivan volonter, učestvovao…

- Više...