Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Department: logoped

mirna_stojnic
Mirna Stojnić, master defektolog-logoped
, ,

Osnivač je Centra Viva Verbum. Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju. Godine…

- View Profile
gordana_tomic
Gordana Tomić dr med. sci, spec. logoped, neuropsiholog
,

Saradnik na kontinuiranim edukativnim seminarima.

- View Profile