Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Department: defektolog

mirna_stojnic_aleksic
Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
, ,

Osnivač je Centra Viva Verbum. Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju. Pripravnički…

- View Profile
tamara_logar
Tamara Logar, dipl. defektolog-oligofrenolog
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2007.godine na odseku za oligofrenologiju. Godine 2006. počinje da radi…

- View Profile
mirjana_kosovac
Mirjana Kosovac, dipl. defektolog-logoped
, ,

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2006.godine na odseku za logopediju. Pripravnički staž završila na “Institutu…

- View Profile
gordana_tomic
Gordana Tomić dr med. sci, spec. logoped, neuropsiholog
,

Saradnik na kontinuiranim edukativnim seminarima.

- View Profile
saska_cvorak
Saška Čvorak, dipl. defektolog-surdolog
, ,

Rođena u Vršcu 1973.godine. Osnovnu školu završila u Beogradu, srednju medicinsku školu u Zemunu. Studije na Fakultetu za…

- View Profile
irena_stojiljkovic
Irena Stojiljković, dipl. defektolog-somatoped
,

Završila je srednju medicinsku školu na Zvezdari i studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,…

- View Profile