Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Department: psiholog

vladimir_jovic
Vladimir Jović, spec.medicinske psihologije, dečji i adolescentni klinički psiholog

Studije na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završio 2013. godine. Tokom studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta…

- View Profile
marko_jerinic
Marko Jerinić, dipl. psiholog

Godine 2013. diplomirao na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom fakulteta, kao aktivan volonter, učestvovao…

- View Profile