Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Psihoterapija dece i adolescenata

Psihoterapija dece i adolescenata

Dečja psihoterapija podrazumeva niz tehnika i metoda koje se koriste za pomoć deci i adolescentima koji imaju poteškoće sa svojim emocijama ili ponašanjem. Psihoterapija pomaže deci i mladim ljudima da svoju tugu, ljutnju, bol i zbunjenost učine smislenim.

Dečji psihoterapeuti su stručnjaci koji pomažu da deca bolje razumeju svoje osećanja, čak i kada je o njima teško govoriti. Iako postoje različite vrste psihoterapije, svaka se oslanja na komunikaciju kao osnovno sredstvo za promenu čovekovih osećanja i ponašanja. Dečji psihoterapeuti to rade kroz igru, crtanje i razgovor o različitim događajima i iskustvima.

Psihoterapija pomaže deci i adolescentima na razne načine. Kroz terapiju dobijaju emocionalnu podršku, rešavaju konflikte sa ljudima, razumevaju osećanja i probleme te isprobavaju nova rešenja za stare probleme što pozitivno utiče na odnose u kući, školi, sa vršnjacima, a oni obično postaju manje opterećeni i mogu se bolje fokusirati. Takođe je korisna i onim roditeljima male dece koje žele savet u vezi sa razvojem svoga deteta.

Dečji psihoterapeuti samostalno rade sa decom. Ali, poželjni su redovni sastanci sa roditeljima ili starateljima, kako bi izrazili svoje brige i pitanja.

Dečja psihoterapija pomaže kod onih problema koji su uporni i traju dugo kao na priemer:
• anksioznost
• depresija
• samopovređivanje
• vršnjačko nasilje
• zavisnost od interneta i video-igara itd.,
međutim, služi i u onim slučajevima kada je potrebno samo donekle razjasniti problem.