Sa polaskom u školu deca uče slova, ukoliko su uspešno savladala prethodne grafomotorne faze. Motorika šake i prstiju je zrelija a tonus ujednačen.
Da bi smo vam olakšali pisanje, evo nekoliko vežbica za učenje šeme slova.

Srdačno Vaš,
Viva Verbum tim

vezba1

vezba2

vezba3

vezba4

vezba5