Sledećih nekoliko vežbi pogodne su za predškolski uzrast i odnose se na razvoj fonološke svesnosti koja je nepohodna za pravilno usvajanje čitanja i pisanja. Postoje razni načini da dete osvesti i prepozna šta je to glas, slovo, reč, slog, kao i da oderdi poziciju glasa u rečima. Ovo je jedan od predloga na koji način možete raditi sa svojim detetom.

Na slici se nalaze oređeni pojmovi. Dete ima zadatak da izgovori reč naglas, odredi da li se u reči čuje traženi glas i odredi mesto glasa u reči. Traženi glas može da bude na početku, na kraju ili u sredini reči. U skladu za zadatom instrukcijom na početku svake vežbe dete treba da oboji pojam.

Vežba 1
Vežba 2
Vežba 3
Vežba 4
Vežba 5