Kao roditelji, svakodnevno se suočavamo sa pitanjima naše dece. Na neke je jednostavno odgovoriti , neka su „škakljiva“, neka bolna, neka bismo najradije izbegli…

Kada ste roditelj deteta koje ima problem, nedostatak, dijagnozu ili bilo koju drugu poteškoću u svakodnevnom funkcionisanju često dođe trenutak  kada i samo dete zatraži odgovore, jer primeti da se možda razlikuje od ostale dece u njegovom okruženju. Tada na scenu stupamo mi- roditelji, odrasli.

Međutim, to sto smo odrasli ne znači da uvek znamo sve, niti da imamo prave odgovore, pa iako za našu decu želimo najbolje, često se dogodi da se i sami spotaknemo i osetimo zbunjeno. U tekstu koji je pred vama, možda pronađete neke smernice ili savete koji bi mogli da vam olakšaju suočavanje sa pitanjem : „Mama, jesam li ja drugačiji?“ i nekim drugim sličnim pitanjima.

Nemojte kriti od deteta da ima nedostatak ili problem

Dete shvata da se razlikuje od ostalih, a ako se o tome ne govori ili se izbegava tema, vrlo lako bi moglo razumeti da se radi o nečemu što je “loše” ili “nepoželjno”. Samim tim bi se moglo osetiti manje vredno , nepoželjno , nesigurno ili odbačeno.

Jasno nazovite imenom njegovu poteškoću ili problem i pričajte o tome

Za decu mlađeg uzrasta dečije knjige o određenoj vrsti nedostatka mogle bi na jednostavniji i detetu bliži način objasniti njegovo stanje, a takođe mu pokazati da postoje i druga deca koja se bore sa istim problemima. Ako ne postoje knjige sa takvom tematikom , pokušajte da osmislite sami priče na neku od sličnih tema.

Razgovarajte sa detetom o izazovima sa kojima će se susretati, načinima na koje je moguće prevazići poteškoće i pokažite mu da postoji način da se poteškoće savladaju.

Fokusirajte se na snage i talente a ne na detetove nedostatke

Ukažite detetu ili zajedno sa njim otkrivajte šta je to što ga interesuje , u čemu je dobar i negujte te veštine. Osećaj da je u nečemu dobar ili bolji od ostalih utiče pozitivno na njegovo samopouzdanje i sliku o sebi.

Izgradite samopouzdanje vašeg deteta

Vi kao roditelji igrate važnu ulogu u tome kako vaše dete sebe vidi i doživljava. Možete ga na primer pitati da vas nešto nauči i posle toga ga ohrabriti sa rečima: “ Znao sam da ti to možeš!” i sl. Deca treba da se osećaju važno i kompetentno da bi imali motivaciju za učenje i napredak.

Prilikom rešavanja zadataka obezbedite mu “uslove “ za uspeh

Omogućite vašem detetu a i vama da se izbegne frustracija kad god je to moguće. Ukoliko dete ima teškoće sa rešavanjem određenih zadataka pokušajte pojednostaviti aktivnost pre nego što se dete naljuti ili odustane. Takođe je važno da postavite realne ciljeve koji su lako dostižni , što će vašem detetu omogućiti da izgradi samopouzdanje i veru u sebe.

Ponašajte se prema vašem detetu onako kako biste se ponašali i da nema nedostatak

Pohvalite ga ukoliko je njegov uspeh ili ponašanje za pohvalu, ali isto tako ukažite na ono što je nepoželjno ili neprihvatljivo u ponašanju. Budite jasni i dosledni u tome što radite.

Podstičite detetovu samostalnost

Nađite uzore

Poznavanje drugih sa istim ili sličnim problemima omogućava vašem detetu da podeli svoja osećanja sa ljudima koji su u sličnoj situaciji i dobije odgovore na neka pitanja na koja od vas možda ne bi moglo.

Ukoliko imate emotivnu reakciju na detetov problem ili dijagnozu bilo bi dobro da je držite pod kontrolom.

Plač ili slične reakcije dovešće do toga da dete oseti da je njegovo stanje nešto zbog čega ga treba žaliti. Važno je da imate blisku osobu sa kojom možete proraditi svoje emocije , kako biste sa detetom mogli biti potpuno prisutni bez pretvaranja. Niko ne voli da ga sažajevaju.

Ukoliko vi i vaš partner imate raličite ideje oko toga kako saopštiti detetu situaciju u kojoj se nalazi obavezno se pre toga usaglasite. Pogrešne i konfuzne poruke često daju mnogo lošije efekte kod deteta nego nikakve. Kada se usaglasite oko načina obavite zajedno razgovor sa svojim detetom.

Budite iskreni

Ako dete dolazi kod vas sa pitanjima, to je sigurno zato što je primetilo da je na neki način drugačije i da se razlikuje od ostale dece. Pustite ga da postavlja pitanja , a odgovore na njih pokušajte davati što iskrenije. Ukoliko nemate odgovor na neka pitanja potražite pomoć stručnjaka koji će pomoći vašem detetu da bolje razume sebe i svoje razlike.

.