-Upitnik za roditelje-

 

“Ceo život deteta do polaska u školu, njegov telesni razvoj, razvoj čula i motorike, razvoj govora i mišljenja, razvoj pojmovaiI emocija, razvoj odnosa sa drugom decom i drugom ljudima, sva iskustva i svi vaspitni uticaji kojima je ono u tom period bilo izloženo, svojevrsna su priprema za početak školovanja…Kada roditelji počnu ozbiljno da razmišljaju o pripremi deteta za polazak u prvi razred, a to se obično dešava nekoliko meseci pre samog početka školovanja, jedan veliki deo pripreme je već završen.”(Mitrović, M, Mama i tata polaze u školu-priručnik za roditelje budućih prvaka, Kreativni centar,Beograd,2007.)

Ovaj upitnik namenjen je isključivo  ličnoj  proceni roditelja o pripremljenosti deteta za školu. Pitanja u okviru upitnika su konstruisana isljučivo sa ciljem da vam olakšaju razmišljanje na temu pripreme za školu i daju smernice za rad sa detetom u tom smislu.

 Procenu zrelosti deteta treba prepustiti stručnoj službi, pedagogu ili psihologu, škole u koju ste ili u koju planirate da upišete dete.

Upitnik za roditelje:

Znanja

 • Da Ii je dete usvojilo osnovne pojmove kao što su: desno/levo, veliko/malo, gore/dole, izpred /iza?
 • Shvata li najjednostavnije slučajeve klasifikacije (npr. stvari koje se kotrljaju i stvari koje se ne kotrljaju)
 • Može li da sagleda, ispriča, kraj nedovršene jednostavne priče?
 • Da li može da zadrži u sećanju izvrši najmanje tri zaduženja?
 • Poznaje li, imenuje li, većinu malih i velikih slova azbuke?

Osnovna životna iskustva

 • Da li vodite dete sa sobom kada idete u poštu, banku, prodavnicu?
 • Da li je dete bilo u nekoj od biblioteka?
 • Da li je bilo u pozorištu, bioskopu, muzeju, zoovrtu i sl?
 • Da li mu pred spavanje (ili u neko drugo vreme) redovno čitate ili pričate zanimljive priče ili bajke?
 • Pokazuje li povećan interes za neke aktivnosti, ima li hobi?
 • Da li mu uvek i koliko detaljno odgovarate na njegova pitanja u vezi sa svetom koji ga okružuje?

Jezički nivo

 • Imenuje li pravilno većinu predmeta koji ga okružuju?
 • Da li lako, jednostavno, odgovara na većinu pitanja odraslih?
 • Da li može da objasni čemu služe različite stvari (npr. četka, usisivač, frižider…)
 • Ume li da objasni položaj predmeta (na stolu,pod stolom,…)
 • Da li je dete u stanju da sistematično ispriča neki događaj koji se desio njemu ili drugom?
 • Da li jasno i odsečno izgovara glasove?
 • Da li govori gramatički pravilno?
 • Da li je dete sposobno da učestvuje u nekom zajedničkom razgovoru?

 

Emocionalni nivo

 • Da li je dete samostalno u radu?
 • Može li da bude odvojeno od roditelja? Koliko dugo?
 • Može li bez problema da se preorijentiše, prilagodi u slučaju promene režima dana, navika?
 • Da li je dete veselo?
 • Da li je impulsivno, koliko često zaplače bez razloga?
 • Da li je sposobno da sedi mirno neko vreme? Koliko dugo?

 

Socijalni nivo

 • Da li je dete sposobno da sluša druge i da ih ne prekida?
 • Poštuje li red kada to zahteva situacija?
 • Razume li da se ono što se kaže u grupi kojoj pripada odnosi i na njega?
 • Uključuje li se u igru sa drugom decom?
 • Razume li i poštuje li dogovorena pravila igre?

Fizički razvoj

 • Da li je spretno u motornim aktivnostima (trči, skače, penje se, igra loptom, i sl.)?
 • Dali dobro vidi i čuje?
 • Da li sedi i  hoda pogrbljeno ili uspravljeno?
 • Da li izgleda odmorno i čilo?

Vizuelne sposobnosti

 • Da li može da identifikuje slične i različite oblike (npr. da u grupi slika lako nađe onu koja ne pripada tom skupu)?
 • Da li razlikuje slova i kratkte reči (npr. u-i, zub-rub)
 • Može li da zapazi odsustvo jedne slike, ako su najpre pokazane tri slike kao serija a zatim jedna od njih sklonjena?
 • Može li bez ičije pomoći da složi sliku- slagalicu od 15 elemenata?
 • Da li može da interpretira sliku-formuliše glavnu misao, pronađe veze?

Auditivne sposobnosti

 • Da li rimuje reči?
 • Da li uočava razliku između reči sličnih po dužini, a koje počinju različitim slovima (npr bog-rog, nos-kos, mog-tog)
 • Može li da ponovi nekoliko brojeva i reči i koliko?
 • Da li je u stanju da prepriča neki film, priču, događaj, sačuvavši osnovnu misao i redosled?

 

Odnos prema knjigama

 • Uživa li u samostalnom razgledanju knjige ili slikovnice?
 • Traži li da mu kupite neku knjigu ili slikovnicu?
 • Da li pažljivo i sa zadovoljstvom sluša kada mu čitate?
 • Kako se odnosi prema knjigama koje ima? Čuva li ih ili ih žvrlja, cepa i gužva?

Upitnik je preuzet  iz knjige “Škola i porodica kao partneri”

Autori:

Marina Pavlović, dipl. psiholog

Jelica Mitrović, dipl. pedagog

A evo još nekih pitanja o kojima možete da ramislite:

 • Da li se Vaše dete samostalno oblači, obuva i vezuje pertle?
 • Da li samotalno jede?
 • Da li samo spava u krevetu?
 • Da li vaše dete ima neke obaveze u kući i koje su to obaveze?
 • Da li sklanja igračke posle završene igre?
 • Kako se ponaša u igri sa drugom decom?
 • Čega najviše voli da se igra?

 .