Sa dilemom  „Vrtić ili ne?“ susreću se mnogi roditelji i najčešća pitanja koja sebi postavljaju jesu: kada je pravo vreme za odvajanje, kako će se navići na promenu, kako i da li će se uklopiti u grupu vršnjaka, koliko mu je stresno odvajanje od porodice  itd.

Dragi roditelji, vaše dileme su razumljive i opravdane. Možda će vam sledeći tekst kroz praktične savete pomoći da ih bolje sagledate i razrešite .

 

Prednosti vrtića za dete su mnogobrojne. Grupa pruža priliku detetu da:

 • Ovlada veštinama samopomoći (da samostalno jede, da se samostalno oblači, obavlja higijenske navike, vodi računa o svojim stvarima i sl. )
 • Razvije osećaj pripadnosti,
 • Nauči da odloži svoje potrebe (čeka svoj red),
 • Da usvaja određena pravila i razvija svest o dnevnom rasporedu i smeni aktivnosti,
 • Da uči da procenjuje svoje vrednosti i slabosti (kroz svakodnevni kontakt sa drugom decom),
 • Da nauči da deli (igrčke, ljubav),
 • Da uči od druge dece (što se u vrtiću pokazuje kao efikasno),
 • Da upozna i druge odrasle osobe i shvati da se međusobno razlikuju,
 • Da razvija tolerantnost i nauči da poštuje razlike,
 • Da postane svesno da i druga deca imaju brige, strahove i osećanja…

Kada da uključim dete u vrtić?

Smatra se da je odvajanje pre treće godine za dete veoma teško. Ali to nije pravilo. Odgovor na to kada je dete spremno za vrtić, tiče se konkretnog deteta. U proceni se mogu izeti u obzir neki od sledećih indikatora:

 • Često traži da nešto uradi samo,
 • Ostaje bez roditelja par sati (kod bake i deke, prijatelja, sa bebi-siterkom),
 • Intenzivno postavlja pitanja,
 • Izražava odraslima svoje želje, potrebe i mišljenje,
 • Igra se sa drugom decom bez prisustva roditelja (u drugoj sobi).

Pri donošenju odluke o upisu deteta u vrtić razmislite o tome kada je najbolji trenutak za to u odnosu i na okolnosti koje vladaju u detetovom okruženju. Odložite upis ako je npr. u porodicu stigla prinova, ako dete duže vreme ima zdravstvenih problema, ako ste se preselili i sl. , jer je detetu potrebno da vreme da se izbori sa promenama pre nego što se suoči sa još jednom. Važno je da postoji saglasnost o tome u porodici. Ako ne postoji dete će dobijati suprotne poruke i biće zbunjeno što otežava njegovu adaptaciju na vrtić. Vodite računa o tome kakav vrtić je dobar za vaše dete. Raspitajte se kakvi sve programi postoje i koji bi najviše prijali detetu u skladu sa njegovim potrebama i uzrastom.

Priprema za odvajanje

 Za dete je polazak u vrtić jedna od najvećih životnih promena od rođenja. Istovremeno je to i velika promena za roditelje i celu porodicu.

Dete pravi svoj prvi iskorak iz porodice, a istovremeno porodica se preko još jednog člana povezuje sa širim sistemom.  Postavlja se zahtev za usklađivanjem porodičnih navika i svakodnevne rutine sa predškolskom ustanovom, što podrazumeva promenu i prilagođavanje porodičnog sistema. Sve to može da bude stresno za sve članove porodice ali je najvažnije kako će se dete snaći u tom procesu. To zavisi od toga kako se roditelji prema tome ponašaju i kakav je kvalitet odnosa i komunikacije sa detetom. U tom smislu korisno je da sa detetom što više razgovarate:

 • Odgovorite na sva detetova pitanja u vezi sa vrtićem,
 • Podelite sa njim svoje iskustvo, kako je izgledao vaš prvi dan u vrtići i kako je vama bilo dok ste išli u vrtić,
 • Raspitajte se, pa ispričajte detetu šta će se događati prvog dana u vrtiću,
 • Pre polaska u vrtić, izdvojte vreme i prošetajte sa detetom do vrtića da se upozna sa prostorom i vaspitačem,
 • Dogovorite se sa detetom oko rutine vezane za odlazak i dolazak iz vrtića, kažite mu ko će ga voditi i ko će dolaziti po njega,
 • U prvim danima odvojte više vremena da budete sa detetom,
 • Budite tačni kada dolazite po njega u vrtić.

Nije korisno da:

 • Preuveličavate značaj polaska u vrtić ( ponašajte se kao da je to normalna stvar u životu svakog deteta),
 • Ne pretite mu vrtićem,
 • Ne pokazujte uznemirenost, tugu, strah. Deca prepoznaju emocije roditelja i prihvataju ih,
 • Prvog dana ga u vrtić vodi neko drugi do vas samih,
 • Ne produžavajte opraštanje sa detetom, to može da ga uznemiri, ali nemojte ga ostavljati naglo. Objasnite mu da ćete doći po njega posle radnog vremena.

Kada Vaše dete konačno krene u vrtić, veoma je važno da uspostavite kontakt sa vaspitačem i pružite mu sve informacije o detetu koje procenjujete kao korisne. Takođe, budite spremni da čujete i kako ga vaspitač vidi, odnosno kako se ono ponaša i snalazi u vršnjačkoj grupi. Nekada će to biti sasvim suprotno od onoga kako vi znate o njemu. Pojedinim roditeljima je u početku teško da prihvate povratnu informaciju suprotnu od slike koju oni imaju o svom detetu. Imajte u vidu da se dete različito ponaša u različitim okolnostima a za vas je korisno da ga što bolje poznajete. Budite otvoreni za saradnju jer je ona uvek u interesu razvoja i napredovanja Vašeg mališana.

Prilikom pisanja ovog teksta korišćena je knjiga u izdanju Kreativnog centra, „Kako da pripremite dete za vrtić“ autorke Jovanke Jovičić

.