Ljudi koji su u vezama javljaju se na savetovanje ili terapiju iz najrazličitijih razloga. Od borbe za moć u odnosu, preko teškoća oko pregovaranja o pravilima u zajedničkom životu, neslaganja oko vaspitanja dece,finansijskih teškoća, do seksulnih disfunkcija, izneverenih očekivanja, prevara i sl. Iako se preporučuje da se sa savetovanjem krene kada se jave i prva osećanja nezadovoljstva vezom, studije su pokazale da se partneri obraćaju za pomoć i terapiju tek pošto provedu najčešće šest godina u vezi koja ih ne ispunjava. Istovremeno, koliko vremena prođe u nezadovoljstvu, toliko vremena najmanje je potrebno da se stvari isprave.

Nekada se dešava da partneri koji su već doneli odluku da se rastanu, započnu terapiju sa ciljem da se dostojanstveno i sporazumno rastanu. To je često slučaj sa partnerima koji imaju zajedničku decu.

Uspešna terapija se u svom procesu dotiče svih aspekata veze, ali komunikacija je najčešće fokus svakog terapijskog procesa. Kada su konflikti, izbegavanje, mođusobna nadmetanja i konstantne borbe ko će i kako u određenoj situaciji dobiti veću korist, prebacivanje i sl, redovno prisutni u odnosu između partnera, postepeno se razvija prezir, udaljavanje i komunikacija sve više slabi. Partneri počinju da se osećaji kao stranci u vezi, osećaju se usamljeno i neshvaćeno. U takvim okolnostima, šanse za popravku odnosa su slabe.

Terapeuti sa velikim iskustvom u radu se slažu da je nedostatak veština da se izgladi odnos nakon konflikta, najčešći uzročnik partnerskog nezadovoljstva i razvoda braka. Naime, jedan od kriterijuma koji deli srećne parove o onih manje srećnih jeste mogućnost partnera da se pomire i smire situaciju nakon svađe. Zato savetodavci i terapeuti na prvom mestu sa parovima rade na razvijanju novih obrazaca komunikacije, kao i na unapređivanju veština komunikacije svakog od partnera kako bi novi problemi, ali i oni nerešeni star,i bili lakše prevladani i kako bi pravili manje štete u odnosu.

Mnogi parovi koji su prošli proces terapije kao jedan od najznačajnijih rezultata prepoznaju bolju međusobnu komunikaciju.

Partneri mogu da očekuju da će postati uspešniji u komuniciranju i slušanju jedno drugog , kao i da će naći nove načine da se međusobno podržavaju. Istovremeno, uspeh terapije zavisi od motivacije i posvećenosti partnera. Važno je da budu spremni da razumeju svoju ulogu u zajedničkom odnosu kao i odgovornst za sve što se u njemu dešava. Cilj terapije postavljaju sami partneri uz podršku terapeuta.

.