Bračna/partnerska terapija može da vam pomogne na mnogo načina. Na primer, pomaže u rešavanju svakodnevnih međusobnih konflikata, može vam pomoći da efikasnije komunicirate, da bolje razumete jedno drugo, unapredite emocionalnu povezanost i ojačate vezu.
Na tom putu, možete se suočiti sa raznim preprekama koji mogu da otežaju proces. Mnogu parovi mogu imati pogrešne pretpostavke o tome kako terapija funkcioniše, da odlažu odlaske na sense i da ih to onemogući da naprave promenu u odnosu.

Evo nekih od najčešćih prepreka u terapijskom procesu sa kojima se parovi suočavaju:

1. Očekujem da se samo partner promeni
Kada partneri dođu na terapiju oni žele promenu, međutim ponekad ono što oni zaista žele je u stvari da promene svog partnera.
U tim slučajevima, postoji očekivanje od terapeuta da promeni partnera i njegove navike a da istovremeno oni ostanu nepromenjeni.
Međutim, cilj terapije je promena međusobnog odnosa. Oba partnera moraju da naprave određene promene da bi se odnos promenio. Oboje moraju da promene svoje perspektive i ponašanja.
Na primer, parovi koji žele da reše njihove svađe oko novca, će morati oboje da ispitaju svoje obrasce ponašanja i navike vezane za novac kao i ulogu koju on igra u njihovoj vezi.

2. Za sve što ne valja u našoj vezi on/ona je zaslužna
Sledeća česta, i povezana sa prethodnom, prepreka je ne preuzimanje odgovornosti za sopstvenu ulogu u problemima u vezi. Bračna terapija često izgleda kao sudnica. Oba partnera pokušavaju da daju svoje viđenje problema i da iznesu svoju stranu u nadi da će dobiti priznanje i odneti pobedu.
Oni se često usmere na to što njihov partner radi pogrešno i skloni su prebacivanju odgovornosti. Međutim, da bi terapija bila uspešna oba partnera moraju da priznaju i prihvate svoj deo odgovorniosti za problem koji imaju i da rade na promeni svog ponašanja.

3. Moja tajna je moja stvar
Pojedini klijenti započinju bračnu terapiju sa tajnama koje ne otkrivaju na seansama, kao što su preljuba ili zavisnost. Obično ne pokazuju nameru da ih otkriju svojim partnerima. Partneri koji čuvaju tajne od svojih supružnika se upuštaju u terapiju zavaravajući sebe i svoje najbliže i time stvaraju barijeru da se napravi promena u odnosu.
Ako čuvate tajnu od svog partnera, uzmite u obzir kako to utiče na vašu vezu koju želte da popravite. Tajne crpe energiju i potencijal veze, one mogu da stvore velike zidove i prepreke na putu međusobne intimnosti.
Partneri imaju pravo na svoje tajne, ali istovremeno moraju biti spremni da otkrivaju one koje trenutno utiču na kvalitet njihove veze.
Svaki terapeut ima svoj način na koji radi sa tajnama. Većina terapeuta insistira na tome da ne čuva tajnu jednog od partnera, već ako je on/ona podelio svoju tajnu sa njim, terapeut će insistirti da je podeli i sa svojom ženom ili mužem kako bi terpijski process mogao da se nastavi. Npr: Muž saopštava terapeutu da ima vanbračnu vezu, terapeut insisitira da o tome razgovara sa svojom ženom, nudeći mogućnost da se to odigra na jednoj od seansi.

4. Slažemo se šta treba da radimo da nam bude bolje, ali je teško da to primenimo
Došli ste do te tačke u terapiskom procesu da se sa svojim partnerom slažete o tome šta treba da radite da bi se osećali bolje u vašoj vezi, ali istovremeno teško vam je da to isto sprovedete.
Budite strpljivi i radite kao tim. Pokušajte da prepoznate šta vas u tome ometa i u kojim situacijama se osećate da nemate kontrolu nad onim što želite da postignete. Podelite to sa partnerom, razgovarajte o tome sa terapeutom.

5. Nisam siguran/na da je terapija za mene
Parovi često dolaze na terapiju očekujući brzo rešenje koji će im terapeut prepisati, najčešće orijentisano na to da se njihov partner promeni. Međutim, da bi se veza unapredila veoma je važno da partneri veruju i prepuste se terapijskom procesu.
Da bi ste zaista dosli do korena problema i započeli process promene sa svojim partnereom, potrebno je da posvetite vreme i napor kako bi naučili da budete ranjivi jedno pred drugim, da izražavate i delite osećanja u većoj meri nego misli, da se međusobno čujete na pravi način, da prihvatite svoju ulogu i odgovornost za vezu.

6. Prekasno se obratili za pomoć
Mnogim parovima, terapija služi kao usputna stanica na putu ka podnošenju zahteva za razvod braka. Ovi parovi nemaju velike šanse da unaprede svoj odnos.
Ako konflikt negativno utiče na vašu vezu i jenjava pomoć treba da potražite što ranije. Čekanje i nadanje da će proći, produbljuje koflikt i stvara distancu koja vremenom postaje sve veća.
Kada se parovi odlučuju za terapiju videći je kao poslenju nadu, često su slabo otvoreni za promenu i previše orijentisani na sve ono što u njihovom odnosu ne funkcioniše. Parovi koji se kasno obraćaju za pomoć koriste terapiju da razmotre svoje mogućnosti i izbore vezane za situaciju u kojoj se nalaze, da razreše neke konflikte i donesu plan o razdvajanju na osnovu kog će se rastati na civilizovan i dostojanstven način.

.