Kada donesemo odluku da zakoračimo u bračne vode, sa sobom uvek nosimo „paket očekivanja“ od braka ali i od partnera koga smo izabrali.
Ono što naš paket čini specifičnim jesu različita individualna i porodična iskustva, kao i lične osobine. Pod porodičnim iskustvima se obično u ovom kontekstu misli na iskustva o braku i obrasce odnosa braka roditelja ali i obrasce komunikacije, kvalitet i obrasce emocionlne razmene, stepen sigurnosti, koji se prenose iz porodice porekla.
Paket očekivanja predstavlja deo individualne komponente „bračnog ugovora“. Taj ugovor svi parovi eksplicitno ili inplicitno prave a tiče se pravila koja regulišu odnos, odnosno daju mu specifičan karakter. Na primer neka od eksplicitnih pravila bi bilo dogovor oko toga ko izbacuje đubre, kod odlazi u nabavku, vodi i dovodi decu iz škole i sl, dok bi implicitno pravilo bilo da se podrazumeva da žena ustaje noću kada treba da se presvuče ili nahrani beba, bez obzira da li je doji ili ne ili da muškarac obavlja sve popravke po kući.
U paket ulaze osećanja, uverenja, predubeđenja, predstave o braku, predstave o parteneru i o tome kako partner nas vidi. Sve to utiče na načine na koje komunicirmo sa partnerom, kako se u određenim situcijama ponašamo, na koji način izražavamo naše želje, ne /zadovoljstvo, kako pokazujemo osećanja, privrženost, dajemo podršku i sl. Dakle, ima veliki značaj u oblikovanju kvaliteta bračne relacije. Istovremeno, u zavisnosti od toga šta dobijamo od druge strane, utiče i na nivo zadovoljstva brakom.
Očekivanja se tokom vremena menjaju. Često se tokom godina ona početna i zaborave. Istovremeno to ne znači da ako su zaboravljena a neispunjena imaju manji uticaj na bračnu relaciju. Ona su najčešće izvorište bračnih problema. Istovremeno, neretko se dešava da partneri imaju različita uverenja o braku, što takođe dovodi do uzajamnog nerazumevanja, distanciranja ili konflikata.
Značajno je da partneri na početku zajedničkog života otpakuju svoja očekivanja i zavire u tuđa. Važno je da o svojim očekivanjima razgovaraju i pregovaraju. Tako će ugovor biti jasniji i transparentniji. Na taj način će stvarati odnos koji će se kretati upravcu koji oboma odgovara i biti izvor obostranog zadovoljstva. Konflikti i neslaganja koja su sastavni deo svakog odnosa, u tom slučaju, se lakše savladaju.

.