Klasifikacija podrazumeva raspoređivanje predmeta po grupama na osnovu određenih kriterijuma.
Klasifikacija se, kao i drugi aspekti mišljenja razvija i menja tokom uzrasta.
Na uzrastu od 2,5 do 5 godina deca počinju da klasifikuju predmete na osnovu njihovih određenih perceptivnih svojstava ali se ne pridržavaju dosledno jednog principa klasifikacije.
Npr. dete može da uzme krug, kojem pridruži drugi krug koji je žute boje. Nakon ove akcije njegovu pažnju može da privuče žuta boja kruga, pa da skupu predmeta pridruži npr. žuti kvadrat, a nakon ovoga još jedan plavi kvadat…..itd. U ovom periodu dete klasifikuje predmete bez opšteg plana i vođeno je perceptivnim utiskom .
Na uzrastu oko 5. ili 6. godine dete može da grupiše predmete na sistematičniji način i da zadrži jedan kriterijum koji primenjuje prilikom klasifikovanja. Npr. da grupiše predmete preme boji, veličini ili obliku.
Sa 6 godina i više predmete bi trebalo da svrstava u određenu grupu, koju dalje naziva opštim pojmom (odeća, obuća, vozila…). Takođe bi trebalo da može da odredi koji predmet ne pripada grupi i zašto, a da pri tome ukaže na jednu zajedničku osobinu predmeta koje svrstava zajedno (npr. sve je voće ili sve je hrana..)
Dragi roditelji i terapeuti, sledeći zadaci mogu biti korisni za vežbanje klasifikacije i predviđene su za uzrast od 5,5 godina više.

Zabavite se i učite zajedno!

vežba1

vežba2

vežba3

vežba4

vežba5

.