Да би дете научило правилно да чита и пише потребно је да има развијену фонемско фонолошку свесност, тј . способност да препозна и опази реченицу као целину, речи као делове те целине (фонолошка свесност) и на крају гласове који сачињавају речи (фонемска свесност).
Развој анализе и синтезе гласова у речима развија се током предшколоског узраста и основ је за успешно савладавање читања и писања.
Анализа гласова у речи подразумева способност да се реч “растави “ на гласове који је сачињавају, док је синтеза супротан процес, односно способност да се појединачни гласови генеришу у целину и препознају као реч.
Процес развоја анализе и синтезе у речима код деце започиње са 5,5 година и завршава се пред полазак у школу са 6 година. То практично значи да би дете са 5,5 година (одступања која подразумевају неколико месеци се толеришу) требало да може да одреди први и последњи глас у речима, као и да преброји колико је гласова у речи.
Вежбе које следе могу се радити на неколико начина и предвиђене су за узраст од 5,5 до 6,5 година.
Дете које зна да пише (нека деца то знају и у предшколском узрасту) може да упише глас у празно поље, деца школског узраста ће то свакако моћи. За децу која не знају слова постављена је слика и она ће се ослањати на аудитивни канал, тј на слушање. Дакле, дете ће на основу речи коју је чуло или именовало, усмено урадити задатак, тј. одредити место гласа у речима.

Други тип вежби у којима је задата реченица односи се на фонолошку свесност, односно на освешћивање делова реченице тј. речи које ју чине. Деца која знају да читају, моћи ће да означе реч на папиру, док за децу млађег узраста задатак може бити да док понавља реченицу коју је чуло пљеска рукама  приликом сваке изговорене речи. На тај начин постаје свесно да је свака реч једна целина.

Желимо вам успешно и забавно учење!

Ваш Viva Verbum тим!

 

vezba1

vezba2

vezba3

vezba4

vezba5