Да би дете научило правилно да чита и пише потребно је да има развијену фонемско фонолошку свесност, тј . способност да препозна и опази реченицу као целину, речи као делове те целине (фонолошка свесност) и на крају гласове који сачињавају речи (фонемска свесност).
Развој анализе и синтезе гласова у речима развија се током предшколоског узраста и основ је за успешно савладавање читања и писања.
Анализа гласова у речи подразумева способност да се реч “растави “ на гласове који је сачињавају, док је синтеза супротан процес, односно способност да се појединачни гласови генеришу у целину и препознају као реч.
Процес развоја анализе и синтезе у речима код деце започиње са 5,5 година и завршава се пред полазак у школу са 6 година. То практично значи да би дете са 5,5 година (одступања која подразумевају неколико месеци се толеришу) требало да може да одреди први и последњи глас у речима, као и да преброји колико је гласова у речи.
Вежбе које следе могу се радити на неколико начина и предвиђене су за узраст од 5,5 до 6,5 година.
Дете које зна да пише (нека деца то знају и у предшколском узрасту) може да упише глас у празно поље, деца школског узраста ће то свакако моћи. За децу која не знају слова постављена је слика и она ће се ослањати на аудитивни канал, тј на слушање. Дакле, дете ће на основу речи коју је чуло или именовало, усмено урадити задатак, тј. одредити место гласа у речима.

Желимо вам успешно и забавно учење!

Ваш Viva Verbum тим!

 

vezba1

vezba2

vezba3

vezba4