Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Вежбе за развој анализе и синтезе гласова у речима и реченицама

Vežbe za razvoj analize i sinteze glasova u rečima i rečenicama
Posted On јун 25, 2017 / By / Posted in Analiza i sinteza glasova u rečenici

Вежбе за развој анализе и синтезе гласова у речима и реченицама

Да би дете научило правилно да чита и пише потребно је да има развијену фонемско фонолошку свесност, тј . способност да препозна и опази реченицу као целину, речи као делове

Više...