Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Uloga roditelja u emotivnom vezivanju

Posted On 2 августа, 2015 / By / Posted in Roditeljstvo

Uloga roditelja u emotivnom vezivanju

    Uspostavljanje intimnih emotivnih veza je osnovna ljudska potreba koja postoji tokom čitavog života ona je  temelj, baza za celokupan razvoj ličnosti. Kapacitet da se stvore intimne emotivne veze s drugim osobama smatra

Više...