Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ш

Pisemo slovo Š - naslov
Posted On јул 20, 2017 / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ш

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo Dz - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Џ

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo Č - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ч

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo C - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ц

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo H - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Х

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo F - naslov
Posted On јул 18, 2017 / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ф

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo U - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово У

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo Ć - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Ћ

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo T - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово Т

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...
Pisemo slovo S - naslov
Posted On / By / Posted in Azbuka

Вежбе за развој графомоторике – Пишемо слово С

Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Više...