Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Vežbe za razvoj analize i sinteze glasova u rečima i rečenicama

Razvoj analize i sinteze glasova u recima i recenicama - naslov
Posted On август 1, 2017 / By / Posted in Analiza i sinteza glasova u rečenici

Vežbe za razvoj analize i sinteze glasova u rečima i rečenicama

Da bi dete naučilo pravilno da čita i piše potrebno je da ima razvijenu fonemsko fonološku svesnost, tj . sposobnost da prepozna i opazi rečenicu kao celinu, reči kao delove

Više...
Razvoj analize i sinteze glasova u recima i recenicama - naslov
Posted On јул 28, 2017 / By / Posted in Analiza i sinteza glasova u rečenici

Vežbe za razvoj analize i sinteze glasova u rečima i rečenicama

Da bi dete naučilo pravilno da čita i piše potrebno je da ima razvijenu fonemsko fonološku svesnost, tj . sposobnost da prepozna i opazi rečenicu kao celinu, reči kao delove

Više...