Графомоторика подразумева споособност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње око 18-ог месеца живота. Сазревање графомоторне способности траје до поласка у школу, пролазећи кроз различите фазе.

Настављамо са објављивањем корисних вежби за децу предшколског и школског узраста које Вам драги родитељи, могу бити смернице за рад са својим дететом.

Срдачно Ваш,
Viva Verbum тим

vezba1

vezba2

vezba3

vezba4

vezba5