Pod radnim navikama u ovom smislu misli se na naviku mesta i naviku vremena, odnosno da učenik uvek uči na istom mestu u kući i u približno isto vreme u toku dana.

Da bi dete lakše prihvatilo učenje, korisno je da ono samo kreira i organizuje svoj radni prostor. Neka učestvuje u izboru radnog stola i stolice, kupovini školskog pribora, neka samo napravi raspored gde će da drži sveske, knjige, olovke i sl.
Radni sto i stolica treba da su udobni i prilagođerni visini deteta (da dete stopalima može da dohvati pod kada sedi). Položaj radnog stola u sobi treba da bude takav da prirodna svetlost dolazi sa prednje ili leve strane ako je dete desnoruko, odnosno sa desne strane ako je dete levoruko. Na stolu treba da se nalazi samo onaj školski pribor koji mu je potreban za učenje toga dana, a sve nepotrebno što bi moglo da odvlači pažnju treba da bude sklonjeno.
Uspeh u učenju zavisi i od položaja tela prilikom učenja. To podrazumeva da dete treba da sedi uspravno na polutvrdoj podlozi, a ne zavaljeno u fotelji ili ležeći na kauču ili podu. Opušteni položaj vodi do pospanosti ili sanjarenja, a sve zajedno do gubitka koncentracije.
Ako dete nema svoju sobu, za učenje mu se mora obezbediti posebno radno mesto u okviru prostorije koja se ima na raspolaganju. Nema uspešnog učenja kada dete uči tamo gde stigne!

U toku prvog razreda veoma je važno raditi na organizovanju radnog dana učenika, tj. efikasnoj organizaciji detetovih obaveza u toku dana. Kako je učenje jedna od važnijih obaveza potrebno je odrediti vreme za učenje i njega se pridržavati svakog dana. Ono se prilagođava školskoj smeni ali i dinamici porodice. Kada se pronađe optimalno vreme za učenje u toku dana, važno je svakodnevno ga poštovati jer na taj način dete postepeno stvara naviku da svaki dan u to vreme obavlja školske obaveze. Ako učenik ide u prepodnevnu smenu, kada dođe iz škole treba da ruča i kratko se odmori, a potom odmah da uradi domaće zadatke ( najbolje je sa učenjem završiti do 19h, jer posle toga nastupa zamor i učenje je manje efikasno). Preostalo vreme do spavanja dete treba da provede u igri. Deca koja pohađaju produženi boravak, zadate domaće zadatke rade u boravku ali je veoma korisno da kod kuće vežbaju čitanje i pisanje.
Ako učenik ide u popodnevnu smenu kada dođe iz škole treba da večera i da se igra i odmara do odlaska na spavanje. Domaći zadatak radi sutradan, pre podne. U slučaju kada su roditelji zaposleni i nisu na raspolaganju detetu pre podne, po dolasku iz škole dete treba da pregleda šta ima za domaći i ako nešto ne ume da uradi samo, da mu roditelji pomognu. Ujutro završava samostalno preostali deo domaćeg zadatka. Ukoliko dete pohađa produženi boravak, domaći zadatak radi tamo u vreme koje je predviđeno za izradu domaćeg zadatka, a pre početka nastave.

Da bi učenik uspešno učio i kvalitetno provodio vreme u školi ( da učestvuje u nastavnom procesu, a ne da ga prespava) neophodno je da dovoljno spava noću. Za ovaj uzrast to podrazumeva obavezan odlazak u krevet najkasnije iѕmeđu 21h i 22h.

.