Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Radne navike kao preduslov uspešnog učenja

Radne navike
Posted On мај 15, 2015 / By / Posted in Škola i porodica

Radne navike kao preduslov uspešnog učenja

Pod radnim navikama u ovom smislu misli se na naviku mesta i naviku vremena, odnosno da učenik uvek uči na istom mestu u kući i u približno isto vreme u

Više...