Značaj domaćih zadataka se sastoji u sledećem:

 • Razvija samostalnost učenika u radu i rešavanju problema
 • Doprinosi racionalnom korišćenju vremena (tačno definisani zadaci i količina)
 • Upućuje učenika na korišćenje raznih izvora znanja (udžbenik, priuručnik, literatura, kompjuter)
 • Razvija i učvršćuje radne navike ( učenik treba da zapamti šta ima za domaći, da planira njegovu izradu).

Uloga roditelja u izradi domaćeg zadatka

Kada učenik dođe iz škole roditelj treba da ga pita šta ima za domaći zadatak i da ga podseti kada treba da ga radi, a zatim da prepusti detetu da ga samostalno radi. Ako ono kaže da ne ume da ga uradi, roditelj treba da porazgovara sa detetom i otkrije uzroke (možda dete nije prčitalo uputstvo dobro, nije razumelo objašnjenje na času, možda je umorno i dekoncentrisano). Ako je u pitanju umor, ne insistirati na učenju jer uz mnogo truda će postići manji rezultat).
Ako je u pitanju ne razumevanje uputstva ili objašnjenja na času, dete treba za početak glasno da pročita zadatak i glasno da kaže šta se tu traži. Ponekad je i to dovoljno da samostalno nastavi rad. Ako dete i dalje ne ume da uradi domaći, roditelj treba da primeni vođeno pokazivanje što podrazumeva da navede dete da samo dođe do rešenja ili odgovora postavljajući mu podpitanja, a nikako mu dati gotov odgovor!
Pomoć roditelja se ne sastoji u tome da umesto deteta uradi domaći!!!

Kako pomoći učeniku/ci prvog razreda u učenju i izradi domaćeg zadatka?

Čitanje
Osnovni preduslov uspešnog učenja tokom celog školovanja je savladano pravilno čitanje i pisanje. Pravilno čitanje podrazumeva razumevanje pročitanog, a ne samo tehniku i brzinu. Zato je poželjno pitati dete šta je pročitalo ( o čemu se tu radi).
U školi se uči kako se čita, ali nema dovoljno vremena za uvežbavanje, pa je od velikog značaja da se to radi kod kuće.
Čitanje u prvom razredu je naglas, jer se na taj način vežba pravilan izgovor glasova, reči, rečenica (ne dozvoliti da dete čita u sebi). Za vežbanje čitanja kod kuće preporučuje se čitanje nepoznatih tekstova prilagođenih uzrastu, jer ako se uvežbava na istom tekstu može da ga nauči napamet. Preporučljivo je da se za vežbanje čitanja koristi svaka situacija ( naslov u novinama, reklama ili pano nazidu zgrade…)

Pisanje
Pisanje u prvom razredu podrazumeva tačnost i preciznost (pravilno napisana slova, u okviru linije), a potom i brzinu. Ovo se postiže vežbom. U početku prepisivanjem, a kasnije dete samo osmišljava reči, rečenice.
Kod neke dece na ovom uzrastu još nisu dovoljno razvijeni sitni mišići šake, pa je dete pri pisanju ukočeno, pomera celo telo i troši nesrazmerno puno snage. U ovim slučajevima preporučuju se sledće vežbe:

 •  Kruženje rukom po vazduhu
 • Savijanje i okretanje ruke u laktu
 • Primicanje i odmicanje prstiju jednog od drugog, širenje i skupljanje prstiju šake
 • Stezanje prstiju u pesnicu uz naglo otvaranje i opružanje šake
 • Imitiranje pisanja po vazduhu
 •  Pravljenje raznih predmeta od plastelina i gline.

Levorukost se više ne smatra manom. Ako Vaše dete piše levom rukom, nipošto ga ne prisiljavajte da to čini desnom, jer ono može da nauči da piše desnom ali to za njega nije prirodno i nikada neće dostići brzinu i preciznost koju bi imalo levom rukom.

Matematika
Osnov matematičkih znanja su četiri računske radnje čije se učenje završava u drugom razredu. Bez toga se ne može uspešno nastaviti sticanje bilo kojih drugih znanja iz matematike.
U prvom razredu je ključno da dete formira pojam broja, npr da je broj pet skup od pet elemenata i da se može raščlaniti na 1+4 ili 3+2 pri čemu je neophodno da ga dete vidi na konkretnom materijalu, koji je blizak njegovom svakodnevnom iskustvu (pet cvetića, pet klikera, pet štapića…). Samo na ovaj način ćemo biti sigurni da dete nije mehanički izgovorilo broj pet već da kada se kaže pet tačno zamisli koliki je to skup. Zato je neophodno da se koristi didaktički materijal (računaljka, štapići, kružići…)
Prva situacija u kojoj se vidi da li je dete usvojilo pojam broja je sabiranje i oduzimanje u okviru prve desetice sa prelazom, jer sabiranje/oduzimanje bez prelaska može i mehanički da se nauči.
U drugom razredu, kada se uči tablica množenja i deljenja, je sledeća situacija kada se proverava da li je formiran pojam broja i savladano sabiranje i oduzimanje. Iako se sama tablica množenja uvažbava do automatizma (uči napamet), dete treba da zna, razume da je npr. 3 puta 5 isto što i 5+5+5.
Kod rešavanja tekstualnih zadataka, važno je da se pravilno pročita, razume i analizira zadatak. Analiza zadatka podrazumeva odgovor na sledeća pitanja:

 •  Šta je poznato,
 • Šta je nepoznato,
 •  Kojom računskom operacijom ćemo doći do rešenja ( kako ćemo to izračunati).
 • Važno je da roditelj kod kuće objašnjava i pokazuje detetu na isti način kao što to učitelj/ca radi u školi. Jer na primer sabiranje se može pokazivati na različite načine, ali učitelj/ica stručno koristi onaj koji je prilagođen uzrastu i razvojnim karakteristikama deteta.
 • Ako je dete savladalo određenu oblast ili tip zadatka, ne treba ga terati da beskonačno uvežbava.Takođe, ne pokušavati raditi gradivo unapred.

Pored obrazovnog, ne treba se zanemariti vaspitni proces koji na ovom uzrastu podrazumeva formiranje određenih oblika ponašanja:  da učenik persira, pozdravlja starije, ne prekida drugog kada govori, ne pretura po tuđim stvarima, poštuje dogovorena pravila ponašanja. Veoma je važno da se sve ovo primenjuje van škole, u svakodnevnim situacijam.
Još par korisnih saveta…
Ne očekujte da se samo škola bavi formiranjem radnih, kulturnih i drugih navika kod deteta jer ona može samo da nastavi i produbi ono što je porodica formirala.
Potrudite se da što više provodite vremena sa svojim detetom na kvalitetan način (razgovarajte sa detetom, radite zajednički poslove…)
Korisno je da dete pored redovnih školskih obaveza bude angažovano i u drugim aktivnostima (muzička škola, balet, jezici, sport, raznorazni treninzi…) ali ne po svaku cenu i ne u velikom broju.
Kada pomažete detetu oko domaćih zadataka, važno je da ne žurite, ne vičete, budete strpljivi i bodrite ga da što više samostalno radi.

.