Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Zabavna matematika – Sabiranje

Zabavna matematika - Naslov
Posted On 1 септембра, 2017 / By / Posted in Vežbe-edukativni materijal za rad

Zabavna matematika – Sabiranje

Dragi naši roditelji, nastavljamo sa vežbama koje su značajne za usvajanje pojma broja i njegovog povezivanja sa količinom.

Zabavno učenje želi vam Viva Verbum Tim!

Srećno!

vezba1

Više...

naslov
Posted On 16 фебруара, 2017 / By / Posted in Grafomotorna sposobnost

Zabavna matematika – Učimo broj 10

Dragi naši roditelji, nastavljamo sa vežbama koje su značajne za usvajanje pojma broja, usvajanje grfomotorne šeme broja, i njegovog povezivanja sa količinom.

Zabavno učenje želi vam Viva Verbum Tim!

Srećno!

Više...
naslov
Posted On 29 јануара, 2017 / By / Posted in Grafomotorna sposobnost

Zabavna matematika – Učimo broj 9

Dragi naši roditelji, nastavljamo sa vežbama koje su značajne za usvajanje pojma broja, usvajanje grfomotorne šeme broja, i njegovog povezivanja sa količinom.

Zabavno učenje želi vam Viva Verbum Tim!

Srećno!

Više...
naslov
Posted On 13 децембра, 2016 / By / Posted in Vežbe-edukativni materijal za rad

Zabavna matematika – Učimo broj 8

Dragi naši roditelji, nastavljamo sa vežbama koje su značajne za usvajanje pojma broja, usvajanje grfomotorne šeme broja, i njegovog povezivanja sa količinom.

Zabavno učenje želi vam Viva Verbum Tim!

Srećno!

Više...
naslov
Posted On 24 септембра, 2016 / By / Posted in Vežbe-edukativni materijal za rad

Zabavna matematika – Učimo broj 4

Dragi naši roditelji, nakon kraće pauze, nastavljamo sa vežbama koje su značajne za usvajanje pojma broja, usvajanje grfomotorne šeme broja, i njegovog povezivanja sa količinom.

Zabavno učenje želi vam Viva Verbum

Više...
naslov
Posted On 24 августа, 2016 / By / Posted in Vežbe-edukativni materijal za rad

Zabavna matematika- Učimo broj 3

vezba1 vezba2 vezba3 vezba4 vezba5 Draga deco, zabavno učenje vam želi vaš Viva Verbum!

Više...
naslov
Posted On 11 августа, 2016 / By / Posted in Zabavna matematika

Zabavna matematika- Učimo broj 2

vežba1 vežba2 vežba3 vežba4 vežba5 Draga deco, zabavno učenje vam želi vaš Viva Verbum!

Više...
Mama, tata imam domaći!
Posted On 17 маја, 2015 / By / Posted in Škola i porodica

Mama, tata imam domaći !

Značaj domaćih zadataka se sastoji u sledećem:

  • Razvija samostalnost učenika u radu i rešavanju problema
  • Doprinosi racionalnom korišćenju vremena (tačno definisani zadaci i količina)
  • Upućuje učenika na korišćenje

    Više...