vezba1

vezba2

vezba3

vezba4

vezba5

Draga deco, zabavno učenje vam želi vaš Viva Verbum!