Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped

  • Viva Verbum
  • Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
mirna_stojnic_aleksic
Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
, ,
  • Specijalnost Logoped
  • Diploma Diplomirani defektolog - logoped
  • Radno iskustvo 13 godina radnog iskustva
  • Obuke “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2009.). “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2010.). “Program za podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju - Naša priča”, (Centar Harmonija, Novi sad, 2016.). “Sistemska porodična psihoterapija” (Institut za mentalno zdravlje - Europian association of psychotherapy, Beograd, 2017.). "Nacionalni Sertifikat za psihoterapiju" (Savez društava psihoterapeuta Srbije), "Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure" (REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd, 2019.). "Senzorna integracija (modul 1, 2 i 3)" (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 2019.).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Osnivač je Centra Viva Verbum.
Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju.
Pripravnički staž obavila 2009. godine u Kliničkom centru Srbije, na odeljenju za Neurologiju.
Dvosemestralnu edukaciju “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije” i “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom” zavrsila 2010.na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.
Od 2010. do 2012. godine zaposlena kao stručni saradnik logoped u Udruženju roditelja dece sa smetnjama u razvoju “ Pravo na osmeh” .
Od 2012. do 2015. radno iskustvo sticala u privatnim terapijskim centrima radeći sa decom sa različitim razvojnim smetnjama kroz individualni i grupni rad.
Godine 2015. osniva Centar Viva Verbum.
Na poziciji stručnog saradnika – logopeda OŠ „Radivoj Popović“ zaposlena od 2016. godine. Nakon više od tri, izuzetno plodonosne godine 2020., odlučuje da se potpuno posveti daljem razvoju sopstvene logopedske i psihoterapijske prakse u okviru Centra Viva Verbum i napušta školu.
Sertifikovana za sprovođenje “Programa za podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju – Naša priča” od 2016.
Četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije završila 2017.godine na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu (akreditovan od strane Europian association of psychotherapy).
Poseduje  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju dodeljen od Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
U svom radu primenjuje sva stečena znanja i psihoterapijske veštine.
Posebnu pažnju posvećuje govorno-jezičkoj rehabilitaciji odraslih osoba uz psihoterapijsku podršku njihovim porodicama.