Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped

  • Viva Verbum
  • Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
mirna_stojnic_aleksic
Mirna Stojnić Aleksić, master defektolog-logoped
, ,
  • Specijalnost Logoped
  • Diploma Master defektolog-logoped
  • Radno iskustvo 12 godina radnog iskustva
  • Obuke “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2009.). “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2010.). “Program za podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju - Naša priča”, (Centar Harmonija, Novi sad, 2016.). “Sistemska porodična psihoterapija” (Institut za mentalno zdravlje - Europian association of psychotherapy, Beograd, 2017.). "Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure" (REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd, 2019.). "Senzorna integracija (modul 1, 2 i 3)" (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 2019.).
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Osnivač je Centra Viva Verbum.
Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2008.godine na odseku za logopediju.
Godine 2009. obavila pripravnički staž na Kliničkom centru Srbije, na odeljenju za Neurologiju.
Godine 2010. završila dvosemestralnu edukaciju “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacije” i “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom” na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.
Od 2010. do 2012. godine zaposlena kao stručni saradnik logoped u Udruženju roditelja dece sa smetnjama u razvoju “ Pravo na osmeh” .
Od 2012. do 2015. radno iskustvo sticala u privatnim terapijskim centrima radeći  sa decom sa različitim razvojnim smetnjama kroz individualni i grupni rad.
Godine 2015. osniva Centar Viva Verbum.
Nakon više od tri godine (2020.) napušta mesto stručnog saradnika – logopeda u OŠ „Radivoj Popović“ da bi se posvetila daljem razvoju sopstvene logopedske i psihoterapijske prakse u okviru Centra Viva Verbum.
Sertifikovana za sprovođenje “Programa za podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju – Naša priča” od 2016.
Četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije završila 2017.godine na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu (akreditovan od strane Europian association of psychotherapy).
U svom radu primenjuje sveobuhvatan pristup, koristeći metode  psihomotorne reedukacije, elemente senzorne integracije i psihoterapijske veštine.
Posebnu pažnju  posvećuje govorno-jezickoj rehabilitaciji  odraslih  osoba  uz psihoterapijsku podršku njihovim porodicama.