Logoped - Defektolog - Psiholog - Beograd

Mirjana Kosovac, dipl. defektolog-logoped

mirjana_kosovac
Mirjana Kosovac, dipl. defektolog-logoped
, ,
  • Specijalnost Logoped
  • Diploma Diplomirani defektolog-logoped
  • Radno iskustvo 16 godina radnog iskustva
  • Obuke “Poremećaji glasa i govora neurogene patologije”, (Seminar kontinuirane medicinske edukacije: Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2006.) “Asistivne tehnologije u nastavi, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” (ŠOSO „Milan Petrović“, Novi Sad, 2012.) “Osnovni bazični kurs Montesori programa - I deo i II deo”, (Montesori društvo Srbije, Beograd, 2012.) “Specifični poremećaji školskih veština: prevencija, detekcija, dijagnostika i tretman”, (IEPFG „Đorđe Kostić“, Beograd, 2013.) “Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2014./2015.), “Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom”, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2014/2015.) “Evidence-Based Assessment and Intervention for Oppositional Defiant (ODD) and Conduct Disorder (CD) in children and adolescents”, (REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd 2015.) “Neuropsihološka rehabilitacija: dijagnostičke i terapijske procedure”, (REBT centar, pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd, 2017./2018.)
  • Dostupnost Ponedeljak - Subota

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2006.godine na odseku za logopediju.
Pripravnički staž završila na “Institutu za neurologiju” KCS, gde stiče prva radna iskustva, usvaja dijagnostički i terapijski protokol lečenja kognitivnih i govorno-jezičkih poremećaja neurogene etiologije. Posebno se bavi inicijalnom neuropsihološkom i afaziološkom rehabilitacijim bolesnika sa moždanim udarom i taraumama glave u UC KCS.
Nakon staža stiče radna iskustva u privatnim centrima za rehabilitaciju.
Izazovi sa kojima se tu sreće određuju i dalji tok profesionalnih interesovanja i dalje kontinuirane poslediplomske edukacije.
Nastavlja sticanje iskustva u radu sa pacijentima sa afazijama, disfagijama, dizartrijama i drugim poremećajima neurogene etiologije. Uviđajući značaj i pozitivan uticaj rehabilitacije na kvalitet života, posebnu pažnju posvećuje rehabilitaciji kognitivnih i jezičko-govornih poremećaja koji zaostaju nakon povrede ili stečenog oštećenja mozga, različite etiologije.
Pored rada sa odraslom populacijom paralelno radi i sa decom. Bavi se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom razvojnih govorno-jezičkih poremećaja.
U svom radu primenjuje multidisciplinarni dijagnostički i terapijski pristup, koristeći različita znanja i veštine koje stiče tokom dugogodišnje kontinuirane edukacije.